Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZZGA9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych. Surowce paszowe i dodatki paszowe dla małych przeżuwaczy (kozy), zwierząt monogastrycznych (konie rekreacyjne, kuce, pony, osły, świnie miniaturowe, gryzonie domowe, ptaki ozdobne) oraz zwierząt egzotycznych dobrze adaptujących się do europejskich warunków klimatycznych (strusie, kangury). Zasady normowania składników pokarmowych oraz komponowania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych dla wymienionych zwierząt.

Pełny opis:

Gospodarstwa agroturystyczne- definicja i zasady organizacji. Charakterystyka gatunków i ras zwierząt preferowanych do utrzymywania w gospodarstwach agroturystycznych. Charakterystyka surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych. Niekonwencjonalne dodatki paszowe oraz rośliny alternatywne w żywieniu zwierząt. Sposoby przygotowania i uszlachetniania pasz przed skarmianiem. Niekonwencjonalne sposoby konserwacji pasz. Normy żywieniowe, dawki pokarmowe i mieszanki treściwe dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych. Żywienie zwierząt a jakość ich produktów.

Literatura:

Świetlikowska U. 1998. Agroturystyka. Wyd. SGGW Warszawa.

Jamroz D., Potkański A. (Red.). 2005. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN Warszawa.

Czasopisma popularno-naukowe: "Farmer", "Top Agrar Polska", Łowiec Polski", "Koń Polski".

Efekty uczenia się:

Student zna zasady żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach rolniczych o charakterze agroturystycznym oraz sposoby produkcji pasz w tych gospodarstwach. Wymienia i rozpoznaje zwierzęta preferowane do chowu w gospodarstwach agroturystycznych.

W ramach kompetencji społecznych jest aktywny w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania posiadanej wiedzy własnej. MA świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne według propozycji studentów.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.