Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt egzotycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZZEG9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt egzotycznych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wymaganiami pokarmowymi wybranych gatunków zwierząt egzotycznych (zapotrzebowanie na białko, energię, witaminy i związki mineralne), ustalaniem składu komponentowego mieszanek paszowych i diet, charakterystyką pasz (zalecanych i szkodliwych), techniką przygotowania, uszlachetniania i przechowywania pasz, higieną żywienia oraz żywieniem w różnych stanach fizjologicznych (wzrost, ciąża, laktacja, zmiana okrywy włosowej i upierzenia).

Pełny opis:

Treści programowe

1 Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt egzotycznych. Charakterystyk pasz oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt egzotycznych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej

2 Zasady żywienia wybranych gatunków zwierząt:

Rząd: drapieżne; podrząd: psokszkałtne, kotokształtne

Rząd: parzystokopytne; rodziny: krętorogie, hipopotamowate, żyrafowate, wielbłądowate

Rząd: nieparzystokopytne; podrząd: koniowate, gruboskórce

Rząd: trąbowce; rodzina: słoniowate

Rząd: naczelne; podrząd: małpiatki, małpy właściwe

Gromada: ptaki; rząd: strusie, papugowe, pelikanowe, itd

3 Żywienie zwierząt w akwarium i w herpetarium

4 Praktyczne żywienie zwierząt w ogrodzie zoologicznym

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning; www.cnsweb.org; www.nagonline.net; www.eznc.org; www.wcs.org; www.waza.org

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wartość odżywczą surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu zwierząt egzotycznych

Zna sposoby przygotowywania, uszlachetniania i konserwacji pasz dla zwierząt egzotycznych

Zna zasady i sposoby żywienia wybranych gatunków zwierząt egzotycznych

Umiejętności

Potrafi określać zapotrzebowanie zwierząt egzotycznych

Układa dawki pokarmowe i komponuje mieszanki paszowe dla zwierząt egzotycznych w zależności od stanu fizjologicznego

Potrafi wykorzystać podstawowe programy komputerowe (Microsoft) w przygotowaniu pracy zaliczeniowej

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować w grupie i jest odpowiedzialny za efekty pracy zespołu

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej

Jest wrażliwy na potrzeby zwierząt, dba o prawidłowe żywienie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń- ocena z projektu

Zaliczenie wykładu- test jednokrotnego wyboru

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.