Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYZW2.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Hodowla niestacjonarne,5 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie zasad żywienia poszczególnych gatunków zwierząt oraz normowanie pasz dla tych zwierząt. Możliwość wykorzystania związków azotowych niebiałkowych (NPN) w żywieniu przeżuwaczy, jako zamienników białka ogólnego.

Opis pełny:

Zapoznanie studentów z zasadami żywienia krów mlecznych w różnych cyklach produkcyjnych oraz bydła opasowego. Zasady normowania pasz w systemie tradycyjnym i INRA dla tych zwierząt. Zasady żywienia owiec dorosłych i jagniąt. Wymogi stawiane paszom dla trzody chlewnej. Omówienie zasad żywienia różnych grup trzody chlewnej systemem tradycyjnym i przy zastosowaniu mieszanek pełnodawkowych. Zasady żywienia drobiu nieśnego i brojlerów. Zasady żywienia koni roboczych, rekreacyjnych, sportowych oraz źrebiąt i młodzieży.

Pełny opis:

I. Wykłady: 5 zjazdów x 2 h = 10 h

1. Zasady żywienia bydła w systemie tradycyjnym i INRA.

2. Układanie dawek pokarmowych dla owiec w systemie tradycyjnym. Wykorzystanie związków NPN w żywieniu przeżuwaczy.

3. Zasady żywienia trzody chlewnej - żywienie tradycyjne i mieszankami pełnoporcjowymi.

4. Zasady żywienia drobiu.

5. Zasady żywienia i normowania pasz dla różnych grup żywieniowych koni.

II. Ćwiczenia: 6 zjazdów x 5 h = 30 h

1. Układanie dawek pokarmowych dla krów mlecznych w systemie INRA 1988. Zasady stosowanie TMR.

2. Układanie dawek pokarmowych dla bydła opasowego wg systemu INRA 1988.

3. Układanie dawek pokarmowych dla owiec. Dawki pokarmowe z wykorzystaniem związków NPN.

4. Układanie dawek pokarmowych dla trzody chlewnej z wykorzystaniem pasz objętościowych.

5. Układanie mieszanek pełnoporcjowych dla trzody chlewnej i drobiu.

6. Układanie dawek pokarmowych dla koni roboczych i rekreacyjnych.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny z semestru IV i V

Przedmiot: Żywienie zwierząt - Ćwiczenia projektowe

Prowadzący: dr hab. Piotr Micek

Wymiar: 25 h konsultacji on-line

Forma zakończenia: zaliczenie

Charakterystyka przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest metoda e-learningu poprzez platformę internetową Moodle. Każdy student posiada indywidualne konto, które umożliwia mu logowanie na platformie i bezpośredni dostęp do umieszczonych tam materiałów i zadań oraz prowadzenie konsultacji on line z prowadzącym przedmiot. Celem przedmiotu jest umożliwienie praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu żywienia zwierząt poprzez przygotowanie indywidualnych projektów. Projekt składa się z niezależnych zadań, których zaliczenie jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu "Żywienie zwierząt", realizowanego w formie tradycyjnej podczas zjazdów.

Projekt obejmuje: przygotowanie szczegółowego opisu technologii produkcji i wartości pokarmowej pasz, które zostaną wykorzystane w kolejnym zadaniu do układania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych; podział zwierząt na grupy żywieniowe i ustalenie ich norm żywieniowych; ułożenie dawek pokarmowych z uwzględnieniem okresu żywienia i różnych systemów zadawania pasz; przygotowanie preliminarza i bilansu paszowego gospodarstwa.

Materiały źródłowe: materiały własne (artykuły przeglądowe, schematy, wykresy, tabele) opracowane przez prowadzącego przedmiot i udostępnione na serwerze; Jamroz D. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. PWN Warszawa 2001; Normy żywienia bydła, owiec i kóz. Wartość pokarmowa pasz dla przeżuwaczy, IZ-PIB, Kraków 2009; Ryś R. Normy żywienia bydła i owiec systemem tradycyjnym. IZ, Kraków 1998; normy żywienia innych gatunków zwierząt gospodarskich; czasopisma specjalistyczne (Bydło, Top Agrar Polska, Hoduj z głową, Hodowca bydła i inne).

Literatura:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Jamroz i wsp., PWN 2004

2. Żywienie owiec. Załuska i Załuska. PWRiL, Warszawa, 1978

3. Chów świń. Kondracki, PWRiL, Warszawa, 1998

4. Żywienie koni. E. Sasimowski i M. Budzyński, PWRiL, Warszawa , 1987

5. Skrypt do ćwiczeń z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. J.Kamiński i In. Kraków, 1995

6. Normy żywienia zwierząt dla poszczególnych gatunków zwierząt. Prace zbiorowe, wyd.IZ Kraków ( przeżuwacze), PAN Jabłonna (trzoda chlewna, drób, konie)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.