Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYWKO.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie koni
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola składników pokarmowych w żywieniu koni. Pasze stosowane w żywieniu różnych grup koni. Zasady żywienia poszczególnych grup żywieniowych koni ( ogiery, klacze, źrebięta, młodzież) oraz w różnych systemach ich użytkowania.Potrzeby białkowo-energetyczne koni na tle budowy przewodu pokarmowego. Wymogi stawiane paszom dla koni. Żywienie ogierów, żywienie klaczy w poszczególnych cyklach produkcyjnych, żywienie źrebiąt ssących, żywienie młodzieży. Zasady żywienia koni roboczych, rekreacyjnych i sportowych. Organizacja bazy paszowej dla koni.

Pełny opis:

I. Wykłady: 15 tygodni x 1 h = 15 h

1. Budowa przewodu pokarmowego konia oraz procesy przemian energetycznych i białkowych w nim zachodzące. - 1 h

2. Wymogi stawiane paszom dla koni oraz rodzaje pasz stosowane w żywieniu koni. - 2 h

3. Rodzaje substancji antyodżywczych w paszach dla koni. – 1 h

4. Żywienie ogierów. – 1 h

5. Żywienie klaczy w poszczególnych etapach cyklu produkcyjnego. – 2 h

6. Żywienie źrebiąt. – 1 h

7. Żywienie młodzieży. - 2 h

8. Żywienie koni roboczych. - 1 h

9. Żywienie koni rekreacyjnych. – 1 h

10. Żywienie koni sportowych. – 1 h

11. Zaburzenia metaboliczne u koni na tle żywieniowym.- 1 h

12. Organizacja bazy paszowej dla koni. – 1 h

II. Ćwiczenia :

1. Omówienie norm żywienia koni i wartości pokarmowej pasz. – 1 h

2. Układanie dawek pokarmowych dla ogierów. – 2 h

3. Układanie dawek pokarmowych dla klaczy w różnych stanach fizjologicznych - 2 h

4. Układanie dawek pokarmowych dla koni roboczych. – 2 h

5. Układanie dawek pokarmowych dla koni rekreacyjnych.– 2 h

6. Układanie dawek pokarmowych dla koni pozostających w treningu. – 2 h

7. Dawki pokarmowe dla młodzieży. – 2 h

8. Sporządzanie preliminarza pasz dla określonej grupy koni, zaliczenie ćwiczeń - 2 h

Zaliczenie przedmiotu : egzamin pisemny

Literatura:

Materiał źródłowy:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2, 3 pod red. D. Jamroz i wsp., PWN 2004.

2. Chów, hodowla i użytkowanie koni. Pod red. J. Chachułowej i wsp., SGGW, Warszawa 1991.

3. Żywienie koni. E. Sasimowski i M. Budzyński, PWRiL, Warszawa 1987.

4. Normy żywienia koni. Praca zbiorowa, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna 1997.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady żywienia koni oraz metody produkcji pasz dla tych zwierząt. Zna sposoby żywienia koni w zależności od pory roku, stanu fizjologicznego oraz kierunku ich użytkowania.

Potrafi określić potrzeby pokarmowe koni, skomponować dawki pokarmowe, zaplanować bazę paszową dla tych zwierząt.Potrafi ocenić wartość pokarmową i odżywczą pasz dla koni.

W ramach kompetencji społecznych jest aktywny w zakresie samokształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych. Posiada świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za dobrostan koni.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne według propozycji studentów.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Jan Pyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.