Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZFJD9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji, użytkowania i warunków fermowego utrzymania danieli, jeleni i strusi. Zagadnienia z zakresu żywienia dotyczą normowania zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe, charakterystyki surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu fermowym danieli, jeleni i strusi oraz wpływu żywienia na jakość produktów zwierzęcych. W ramach przedmiotu są planowane zajęcia terenowe na wybranych (wiodących) fermach danieli, jeleni i strusi.

Pełny opis:

Fermy danieli, jeleni i strusi - przepisy prawne i warunki utrzymania zwierząt. Gatunki jeleniowatych i strusi w chowie i hodowli fermowej oraz kierunki ich użytkowania. Pobieranie pasz, specyfika trawienia, przyswajalność i wykorzystanie składników pokarmowych pasz przez zwierzęta. Pastwiska i organizacja wypasu jeleniowatych. Charakterystyka surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu danieli, jeleni i strusi. Normy żywieniowe i dawki pokarmowe dla fermowych jeleniowatych i strusi. Zagrożenia ekologiczne w chowie i hodowli jeleniowatych i strusi. Wpływ żywienia na jakość produktów uzyskiwanych od zwierząt.

Wyjazd studyjny na zajęcia terenowe w wybranych wiodących fermach fermowych jeleniowatych i strusi.

Literatura:

Podstawy hodowli fermowej jeleniowatych. 2003. Praca zbiorowa. Red. T. i B. Dmochowscy. Wyd. stacja Badawcza IPPAN. Kosewo Górne.

Dmochowski B. 2001. Jelenie i daniele w zagrodzie. Pierwszy Portal Rolniczy (www.ppr.pl).

Horbańczuk J. 2000. Chów strusi. Wyd. Megraf, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna systemy chowu i żywienia zwierząt, sprzyjające zachowaniu ich dobrostanu. Posiada wiedzę dotyczącą chowu fermowych jeleniowatych i strusi. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu charakterystyki pasz oraz trawienia, wchłaniania i wykorzystania składników pokarmowych pasz stosowanych w żywieniu fermowych jeleniowatych i strusi.

W ramach umiejętności potrafi zaproponować i uzasadnić wybór metod niezbędnych do oceny jakości i wartości pokarmowej pasz dla fermowych jeleniowatych i strusi. Potrafi współpracować z hodowcami zwierząt oraz przygotować prezentację związana z wykonywanym zawodem.

W ramach kompetencji społecznych zna zakres wiedzy i umiejętności własnej oraz ma świadomość stałego dokształcania się podczas wykonywanego zawodu. Rozumie potrzebę zapewnienia dobrostanu zwierzętom.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne według ustaleń ze studentami.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: Jan Pyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.