Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prewencja żywieniowych zaburzeń metabolicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.PZZME.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prewencja żywieniowych zaburzeń metabolicznych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Prewencja 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zaburzeniami metabolicznymi spowodowanymi nieprawidłowym żywieniem, a zwłaszcza z mechanizmami ich powstawania. Omawiana jest obszernie prewencja zaburzeń metabolicznych u zwierząt gospodarskich (np. ketozy, przemieszczenia trawieńca u krów) oraz psów (np. cukrzycy) i kotów.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie. Zaburzenia metaboliczne u krów mlecznych

2.Zaburzenia metaboliczne u bydła opasowego i owiec

3.Zaburzenia metaboliczne u koni

4.Zaburzenia metaboliczne u świń

5.Zaburzenia metaboliczne u drobiu

6.Zaburzenia metaboliczne u psów i kotów

7.Monitorowanie zaburzeń metabolicznych u zwierząt. Metody monitorowania

Literatura:

Pejsak Z., 2002. Choroby świń. PWR Poznań

Meyer H., 2009. Żywienie koni. PWRiL Warszawa

Kuleta Z. (red.), 2005. Choroby cieląt. Wydawnictwo UWM Olsztyn

Nicpoń J., Kita J., Fagasiński A., 1997. Wybrane choroby koni. Wyd. Si-Ma Warszawa

Gancarz B., 1981. Choroby układu trawiennego i przemiany materii zwierząt. PWRiL Warszawa

Jamroz D. (red.), 2001 i 2004. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wymienia i definiuje zaburzenia metaboliczne u zwierząt.

Zna żywieniowe zasady przeciwdziałania występowania zaburzeń metabolicznych.

Wymienia metody monitorowania zaburzeń metabolicznych u zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Jest wrażliwy na potrzeby zwierząt, dba o prawidłowe żywienie.

Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy.

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Zygmunt Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Zygmunt Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.