Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy komputerowe w żywieniu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.KOMP9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy komputerowe w żywieniu zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie dają programy komputerowe w bilansowaniu dawek i mieszanek pokarmowych dla różnych gatunków zwierząt. W ramach przedmiotu zostaną omówione możliwości wykorzystania w tym celu standardowych arkuszy kalkulacyjnych, jak również i specjalistycznych programów żywieniowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wykorzystania programów komputerowych w bilansowaniu dawek pokarmowych, mieszanek treściwych i mineralnych dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich. W ramach przedmiotu studenci ćwiczą wykorzystanie w tym celu zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego, jak również i specjalistycznych programów żywieniowych. Po kursie student będzie potrafił wykorzystując odpowiednie programy komputerowe przeanalizować różne warianty dawek pokarmowych i mieszanek treściwych dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych oraz wskazać najlepsze rozwiązania w zależności od postawionych celów.

Literatura:

Podręczniki (manuale, helpy) omawianych programów komputerowych.

Efekty uczenia się:

Po kursie uczestnik:

1/ zna zasady konstrukcji programów żywieniowych,

2/ zna podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym,

3/ umie wykorzystać funkcje arkusza kalk. do stworzenia własnych formuł obliczeniowych,

4/ potrafił oszacować wartość pokarmową pasz w nowoczesnym systemie żywienia (INRA) ,

5/ potrafi ułożyć oraz zinterpretować dawkę pokarmową i mieszankę treściwą dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych, z wykorzystaniem różnych narzędzi i programów komputerowych.

Metody i kryteria oceniania:

Test praktyczny.

Przedmiot jest zaliczony, gdy uczestnik samodzielnie wykona zadane ułożenia dawki pokarmowej lub/i mieszanki treściwej dla wybranego gatunku zwierzęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.