Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.AMAT9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z problematyką żywienia różnych gatunków zwierząt amatorskich i laboratoryjnych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące procesów trawienia i przemiany składników pokarmowych u zwierząt. Studenci zapoznają się także ze szczegółowym żywieniem różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi (psy, koty, gryzonie), amatorskich (gady, ryby akwariowe, ptaki ozdobne) oraz zwierząt laboratoryjnych, jak również zwierząt w ogrodach zoologicznych. Ponadto zostanie poruszona specyfika żywienia oraz charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt, jak również omówione zostaną skutki nieprawidłowego żywienia oraz choroby metaboliczne występujące u tej grupie zwierząt.

Pełny opis:

Treści programowe

1 Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

2 Charakterystyk karm oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej

3 Zasady żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (ryb akwariowych, gadów, gryzoni domowych i królików, ptaków ozdobnych oraz zwierząt mięsożernych) technika karmienia, produkcja karmy żywej i przemysłowej

4 Choroby powodowane nieprawidłowym żywieniem wybranych zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

5 Praktyczne żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (Ogród Zoologiczny w Krakowie)

6 Pasze przemysłowe i preparaty żywieniowe dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych. Systemy dystrybucji

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Nutrition for Veterinary Technician and Nurses. Wortinger A., 2007, Blackwell Publishing; Raw and Natural Nutrition for dogs. Olson L., 2010, North Atlantics Books; Canine and Feline Nutrition. Case, Davistotle, Hayek, 2011, Mosby Elsevier; Herbs for pets. Tiford, Wulff, 2009, Bow The Press; Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wartość odżywczą komponentów oraz karm stosowanych w żywieniu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Charakteryzuje wymagania pokarmowe zwierząt amatorskich i laboratoryjnych w poszczególnych stanach fizjologicznych

Zna konsekwencje nieprawidłowego żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych oraz zasady stosowania diet specjalistycznych

Posiada wiedzę dotyczącą technik karmienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Umiejętności

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych w różnych stanach fizjologicznych

Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową produktów żywieniowych dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi przygotować ankietę i dokonać analizy żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń- ocena z projektu wykonanego za pośrednictwem witryny internetowej

Zaliczenie wykładów- test jednokrotnego wyboru

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.