Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia z elementami ekologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ZOELE.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia z elementami ekologii
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy: Hodowla niestacjonarne,1 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie podstawowych zależności międzygatunkowych w ekosystemach hodowlanych, związanych głównie z produkcją zwierzęcą. Charakterystyka poszczególnych grup systematycznych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bezkręgowców w ekosystemach gospodarskich. Systematyczny przegląd poszczególnych grup zwierząt, ujmujący budowę, funkcję, adaptację do środowiska, biologię oraz znaczenie gospodarcze wybranych gatunków zwierząt. Problem podstawowych parazytoz w chowie zwierząt gospodarskich.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Zakres przedmiotu zoologia stosowana i ekologia. 1 godz.

Cechy charakterystyczne organizmów zwierzęcych na przykładzie kręgowców. Cechy morfologiczne i anatomiczne, podstawowe funkcje życiowe i adaptacje, zwłaszcza do bytowania w różnego typu środowisku. Udział w kształtowaniu środowiska. Znaczenie w ekosystemach oraz w gospodarce człowieka:

- bezżuchwowce i ryby 2 godz.

- płazy i gady 4 godz.

- ptaki 4 godz.

- ssaki 4 godz.

Ćwiczenia (30 godz.):

1. Pierwotniaki - budowa i funkcje życiowe. Charakterystyka pierwotniaków wolno żyjących i ich znaczenie w ekosystemach. Pierwotniaki pasożytnicze i ich znaczenie w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. 5 godz.

2. Płazince - morfologia, anatomia i biologia - cykle rozwojowe przedstawicieli przywr i tasiemców. Parazytozy zwierząt gospodarskich wywoływane przez przywry mono- i digenetyczne oraz tasiemce bruzdogłowce i t. żyworodne. 5 godz.

3. Nicienie i kolcogłowy - morfologia, anatomia i biologia - cykle rozwojowe przedstawicieli nicieni migrujących i nie migrujących. Parazytozy ludzi i zwierząt wywoływane przez nicienie i kolcogłowy. Pierścienice - morfologia i anatomia pierścienic z poszczególnych gromad. Pierścienice jako składnik fauny glebowej i wodnej. Znaczenie pijawek. 5 godz.

4. Stawonogi: skorupiaki i pajęczaki - morfologia, anatomia, adaptacje do środowiska życia. Znaczenie dla gospodarki człowieka. 5 godz.

5. Stawonogi: wije i owady - morfologia, anatomia, adaptacje do środowiska życia. Pasożyty, szkodniki, synantropy. Znaczenie dla gospodarki człowieka. 5 godz.

6. Mięczaki - morfologia i anatomia ślimaków, małży i głowonogów. Ślimaki jako żywiciele pośredni pasożytów, znaczenie mięczaków.

Charakterystyka przedstawicieli fauny krajowej kręgowców. 5 godz.

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

Poznaje najnowsze metody systematyzowania zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów pasożytniczych

Definiuje podstawowe zależności między zwierzętami w różnych ekosystemach

Charakteryzowanie przedstawicieli z poszczególnych grup zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem zależności ekologicznych. Stosowanie podstawowych technik mikroskopowych do rozpoznawania przedstawicieli z poszczególnych grup zwierząt.

Weryfikowanie obserwacji własnych z nabywaną wiedzą zoologiczną. Analizowanie roli organizmów zwierzęcych w różnych ekosystemach.

Postrzeganie relacji między organizmami zwierzęcymi, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytnictwa. Uświadomienie konsekwencji występowania organizmów zwierzęcych w różnych typach środowisk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.