Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami fauny krajowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ZARZ9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami fauny krajowej
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja koncepcji biernej i czynnej ochrony fauny, a także możliwości jej eksploatacji w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

1. Charakterystyka fauny krajowej

2. Ekologiczne podstawy użytkowania zwierząt wolno żyjących

3. Przegląd metod stosowanych w inwentaryzacji zwierząt wolno żyjących

4. Podstawy eksploatacji populacji

5. Ochrona zasobów fauny – zapobieganie inwazji gatunków obcych

6. Programy restytucji gatunków zagrożonych. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące ochrony fauny

7. Rola ogrodów zoologicznych i wyspecjalizowanych ośrodków w ratowaniu ginących gatunków zwierząt

Ćwiczenia (15 godz.):

8. Metody inwentaryzacji zwierząt w warunkach terenowych

9. Bonitacja i waloryzacja siedlisk wybranych gatunków fauny krajowej

10. Ocena wpływu nacisku antropogenicznego na możliwość egzystencji wybranych gatunków fauny

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Dzieciołowski R. 2002. Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Łowiec Polski, Warszawa.

3. Begon M., Mortimer M., Thompson D. J. 1999. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Jędrzejski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

6. Grześ I., Okrutniak M., Woch M. 2015. Monomorphic ants undergo within-colony morphological changes along metal-pollution gradient. Environmental Science and Pollution Research 22: 6126-6134.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Stan zasobów przyrodniczych Polski

Zagrożenia i metody restytucji ginących gatunków zwierząt

Absolwent potrafi:

Ocenić wartości siedlisk dla wybranych gatunków zwierząt

Absolwent:

Świadomy zagrożeń antropogenicznych wybranych gatunków fauny

Zdolny do realizowania strategii zrównoważonego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z treści prezentowanych na wykładach i realizowanych na ćwiczeniach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z treści wykładowych i ćwiczeniowych w ocenie końcowej wynosi odpowiednio 60% i 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Zbigniew Bonczar, Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.