Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teriologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teriologii
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Bioróżnorodność ssaków różnych typów środowisk i ich adaptacje. Fauna krajowa ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. Podział systematyczny ssaków (Prototheria, Metatheria, Eutheria). Podstawy paleontologii. Fauna krajowa – znaczenie, ochrona gatunkowa. Ślady i tropy ssaków. Podstawy preparowania.

Pełny opis:

Wykłady

Budowa i czynności życiowe ssaków wolno żyjących (Prototheria, Metatheria, Eutheria) (4 godz.)

Pochodzenie i ewolucja ssaków – paleontologia (2 godz.)

Adaptacje ssaków do różnych środowisk (aktywny lot, środowisko lądowe i wodne) (7 godz.)

Znaczenie gospodarcze ssaków, zagrożenia lokalne i globalne, ochrona gatunkowa (2 godz.)

Ćwiczenia

Bioróżnorodność ssaków w ujęciu systematycznym (2 godz.)

Fauna krajowa (ślady ssaków i ich odczytywanie) (2 godz.)

Podstawy preparowania szkieletów ssaków (8 godz.)

Znaczenie ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej ssaków (programy hodowalne) (3 godz.)

Literatura:

Kowalski K. Ssaki. Zarys teriologii. PWN 1971 Warszawa

Kowalski K. Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. V, Ssaki Grodziński Z. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN 1967 Warszawa;

Falniowski A. Techniki zbioru utrwalania i konserwacji zwierząt. Wydawnictwo Wniwerystetu Warszawskiego. Warszawa 2007

Romanowski J. Śladami zwierząt. PWRiL, Warszawa1998.

Głowaciński Z. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL 1992 Warszawa

Mammalia. PWN 1964 Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową ssaków w skali globalnej, uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów

Rozpoznaje gatunki ssaków krajowych

Tłumaczy szeroko rozumianą rolę ssaków wolno żyjących w środowisku naturalnym

Umiejętności

Posługując się wiedzą, nabywa umiejętność rozpoznawania gatunków ssaków z różnych stref klimatycznych

Stosuje podstawowe techniki preparowania zwierząt

Ocenia rolę ssaków w ekosystemach, także objętych różnymi formami ochrony

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ochrony ssaków

Postrzega znaczenie ssaków w różnych sferach działalności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (test zamknięty)

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie

pisemnego testu.

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst) student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.