Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleobiologia
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozwój świata żywego od powstania życia, rozwój głównych linii systematycznych roslin i zwierząt

Pełny opis:

Morfologia kopalnych roślin, przyczyny wynierań w ciągu życia Ziemi, powstanie pierwszych organizmów, wielokomórkowość, opanowanie lądów przez zwierząta i rośliny, typy skamieniałości.

Literatura:

Dzieje życia na Ziemi. Jerzy Dzik. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Ewolucja. Douglas J. Futuyama. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, 2005.

Efekty uczenia się:

H.3S.PAL.SM.HBIOY_W01, H.3S.PAL.SM.HBIOY_W02, H.3S.PAL.SM.HBIOY_W03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne: część botaniczna i zoologiczna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)