Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.EKOZW.SI.HZORX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia zwierząt
Jednostka: Katedra Zoologii i Ekologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekologia w systemie nauk przyrodniczych. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania populacji. Wykorzystanie ekologii w racjonalnym użytkowaniu i ochronie zwierząt

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)

1. Ekologia jako nauka podstawowa i stosowana 2 godz.

2. Poziomy troficzne 2 godz.

3. Struktury populacji 4 godz.

4. Związki antagonistyczne i nieantagonistyczne 3 godz.

5. Ekologiczne podstawy użytkowania populacji zwierzęcych 2 godz.

6. Ekologiczne podstawy ochrony fauny 2 godz.

ĆWICZENIA (15 godz.)

1. Podstawowe pojęcia. Czynniki abiotyczne i biotyczne. Ekologia fizjologiczna – tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia i bioindykatory, adaptacje. Metody badań terenowych w ekologii zwierząt. 4 godz.

2. Dynamika populacji. Interakcje międzygatunkowe ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnictwa i roślinożerności. Łańcuchy i sieci troficzne, obieg materii i przepływ energii, produktywność ekosystemu, sukcesja ekologiczna. 2 godz.

3. Inwentaryzacja ptaków w terenie. 2 godz.

4. Odłowy bezkręgowców. Fauna wodna i glebowa. 4 godz.

5. Oznaczanie i ocena zebranego materiału. 3 godz.

Literatura:

Odum E. P. 1982. Podstawy ekologii. PWRiL.

Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Kraków-Białystok.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)