Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.EKOLO.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia zwierząt
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekologia w systemie nauk przyrodniczych. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania populacji. Wykorzystanie ekologii w racjonalnym użytkowaniu i ochronie zwierząt

Pełny opis:

Bioindykacja: bioindykatory środowisk wodnych, róznodność biologiczna, obliczanie współczynników bioróżnorodności,metody oceny wielkości populacji, alaniza sieci troficznych, ochrona przyrody w Polsce.

Literatura:

Życie i Ewolucja Biosfery. J. Weiner PWRiL.

Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Kraków-Białystok.

Efekty uczenia się:

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U1

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U2

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U3

H.ZOE.EKOLO.SI.HZOKX_U4

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia praktyczne w celu rozwijania umiejętności analitycznego myślenia.

Ocenianie: Kolokwia, 3 w ciągu semestru, końcowa ocena to średnia z kolokwiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.