Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie oprogramowania komputerowego w organizacji produkcji trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.ZAST9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie oprogramowania komputerowego w organizacji produkcji trzody chlewnej
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z praktycznymi zagadnieniami planowania, organizacji i raportowania produkcji w fermie trzody chlewnej. Wykorzystanie do wspomnianych celów komputera staje się coraz powszechniejszą praktyką, której założeniem jest uproszczenie i skrócenie czasu pracy przy równoczesnym zwiększeniu jej efektywności. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości jakie daje użycie komputera w gospodarstwie hodowlanym konieczne jest połączenie wiedzy dotyczącej zagadnień produkcji trzody chlewnej ze znajomością możliwości oprogramowania komputerowego. Możliwe jest zastosowanie zarówno profesjonalnego oprogramowania przeznaczonego do obsługi stada jak też standardowych pakietów programowych, np. Microsoft Office. W pierwszym przypadku wystarczy zaznajomić się z procedurami programu, w drugim konieczne jest odpowiednie dostosowanie poszczególnych elementów pakietu, co wymaga nieco szerszej wiedzy komputerowej ale daje większą samodzielność ustalania zakresu pracy.

Pełny opis:

Przypomnienie zagadnień stosowanych systemów produkcji trzody chlewnej, oraz zasad przygotowywania obrotu stada.

Wykorzystanie programu Microsoft Excel do generowania planowanych i sprawozdawczych obrotów stada, z użyciem formuł samoliczących.

Wykorzystanie programu Microsoft Excel do prowadzenia rejestrów stada, ewidencji zdarzeń (krycia, szczepienia itp.) i planowania wykorzystania pomieszczeń z użyciem formuł samoliczących.

Ćwiczenia praktyczne podczas których każdy student otrzyma zadanie przygotowania obrotu stada. Oceniana będzie nie tylko prawidłowość wykonanych obliczeń, ale też przystosowanie oprogramowania do maksymalnego ich uproszczenia i przyspieszenia.

Wykorzystanie programu Microsoft Access do prowadzenia kartotek stada podstawowego.

Zasady podejmowania decyzji w produkcji na podstawie danych uzyskanych z kartotek.

Ćwiczenia praktyczne podczas których każdy student otrzyma zadanie przygotowania kartotek dla stada dla którego wcześniej wykonany został obrót.

Wykorzystanie Internetu do uzyskiwania i analizy danych związanych z kosztami i dochodami w produkcji w skali kraju i poszczególnych województw.

Wykorzystanie programu Microsoft Excel do wykonywania zestawień sprawozdawczych kosztów i dochodów z produkcji w zależności od zastosowanego systemu (zamknięty, otwarty, półotwarty).

Wykorzystanie programu Microsoft Excel do wykonywania planów kosztów i dochodów produkcji na przyszłość na podstawie danych z kilku lat wstecz uzyskiwanych za pośrednictwem Internetu.

Ćwiczenia praktyczne podczas których każdy student otrzyma zadanie przygotowania analizy ekonomicznej fermy dla której wykonywany był obrót stada.

Profesjonalny program do obsługi fermy (Pigtales lub AnaPig) – procedury wstępne i wprowadzanie danych.

Profesjonalny program do obsługi fermy (Pigtales lub AnaPig) – praca z kartotekami, lista ostrzeżeń.

Profesjonalny program do obsługi fermy (Pigtales, lub Anapig) – generowanie sprawozdań i analiza danych produkcyjnych.

Profesjonalny program do obsługi fermy (Pigtales, lub Anapig) – generowanie sprawozdań i analiza danych ekonomicznych.

Literatura:

Pejsak Z. Ochrona zdrowia i terapia chorób świń. PWR Poznań 2007

Grudniewska B. Hodowla trzody chlewnej. Wydawnictwo ART Olsztyn 1998

Zootechnika tom I. Praca zbiorowa. PWRiL Warszawa 1986

Odchów prosiąt, poradnik eksperta, TopAgrar Polska, 2012

Tuczarnie na medal, poradnik eksperta, TopAgrar, 20131. John Walkenbach (2007).

Excel 2007 PL. Biblia. Wydawnictwo Helion ISBN 978-83-246-3175-9.

Praca zbiorowa (2007). Access 2007 PL. Biblia. Wydawnictwo Helion ISBN 978-83-246-1022-8.

Leszek Mroczko (2006). AnaPig. Komputerowa obsługa stada świń. Podręcznik użytkownika.

PIC Polska (2000). Pigtales. Podręcznik użytkownika.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Posiada wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania komputerów i oprogramowania podstawowego oraz specjalistycznego, jak też metod statystycznych dla usprawnienia pracy w planowaniu, organizacji i raportowaniu produkcji zwierzęcej.

Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie planowania produkcji zwierzęcej, organizacji poszczególnych działów i sektorów fermy, prowadzenia dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej i optymalizacji wykorzystania pomieszczeń inwentarskich

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi zastosować podstawowe, biurowe oprogramowanie komputerowe (Access, Excel), jak również specjalistyczne, profesjonalne oprogramowanie obsługi stada (Pigtales, AnaPig) do planowania, organizacji i zarządzania produkcją zwierzęcą a także generowania raportów produkcyjnych i ekonomicznych.

Potrafi planować produkcję z uwzględnieniem różnych czynników (klimatycznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych), oraz oceniać wady i zalety różnych podjętych działań w zakresie produkcji zwierzęcej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

W związku z ciągłym rozwojem i doskonaleniem systemów produkcji zwierzęcej a także technik informatycznych ma świadomość konieczności ciągłego śledzenia nowości i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej i konieczności podjęcia działań zmierzających do wzrostu efektywności produkcji poprzez lepszą organizację pracy i wykorzystanie budynków bez nadmiernej eksploatacji organizmów zwierząt hodowlanych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – test wyboru. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.