Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.ASPE9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi rozrodu ptaków domowych. Planowane jest przedstawienie zasad prowadzenia stad reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu. Omówienie specyfiki rozrodu związanej z magazynowaniem plemników przez samice. Prezentacja behawioru płciowego, metod oceny i kriokonserwacji nasienia oraz testu penetracji plemników. Przedstawienie wpływu mikroklimatu na wczesne stadia embriogenezy. Opanowanie przez studentów metod oznaczania wieku zamarłych zarodków.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Stada reprodukcyjne kur, indyków i gęsi. Aktualne problemy w rozrodcze.

2. Behawior rozrodczy ptaków a wyniki rozrodu stada.

3.Magazynowanie plemników przez samice ptaków -praktyczne wykorzystanie w technikach wspomaganego rozrodu.

4.Wpływ mikroklimatu w pomieszczeniach dla niosek na wczesne stadia embriogenezy.

5.Wymogi mikroklimatyczne w inkubatorach halowych z uwzględnieniem okresów krytycznych.

6.Awarie technologiczne w inkubacji (przegrzanie, niedogrzanie, niedotlenienie itp.).

Ćwiczenia:

1.Wybór, ocena oraz przygotowanie jaj do transportu do zakładu wylęgowego.

2. Obserwacje behawioru rozrodczego w stadkach kur i gęsi. Analiza wyników reprodukcyjnych gęsi na podstawie dokumentacji hodowlanej.

3.Pozyskiwanie ejakulatów od kogutów oraz sztuczna inseminacja samic.

4.Test penetracji plemników in vitro u kur i gęsi.

5.Oznaczanie wieku zamarłych zarodków i jaj niezapłodnionych.

6.Ocena skorup powylęgowych. Badanie zarodków żywych, piskląt oraz ich brakowanie.

7.Zajęcia praktyczne na terenie fermy reprodukcyjnej i zakładu wylęgu drobiu.

Literatura:

1. Gumułka M., Rozenboim I. 2013. Mating activity of domestic geese ganders (Anser anser f. domesticus) during breeding period in relation to age, testosterone and thyroid hormones. Animal Reproduction Science, 142: 183– 190.

2. Gumułka M., Rozenboim I. 2015. Breeding period – associated changes in semen quality, concentrations of LH, PRL, gonadal steroid and thyroid hormones in domestic goose ganders (Anser anser f. domesticus). Animal Reproduction Science, 154: 166- 175.

3. Lis M., Sechman A., Pawlak K., Niedziółka J.W., Tombarkiewicz B., Rząsa J. Effects of in ovo exposure to acetylsalicylic acid and hyperthermia on the hatchability and thyroid hormone concentrations in newly-hatched chicks. 2009. Bulletin- Veterinary Institute in Pulawy 53(3):527-534.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Objaśnia zasady i normy obowiązujących w reprodukcji drobiu Polsce

Opisuje behawior rozrodczy ptaków

Zna techniki wspomaganego rozrodu.

Charakteryzuje czynniki środowiskowe i epizootyczne wpływających na wyniki rozrodcze u ptaków

Umiejętności:

Dobiera ptaki do rozrodu, przeprowadza test penetracji plemników

Weryfikuje wyniki reprodukcji

Planuje pracę fermy reprodukcyjnej i zakładu wylęgu drobiu

Kompetencje społeczne:

Wykazuje otwartość na samodzielną pracę ze zwierzętami i materiałem biologicznym

Postrzega związek pomiędzy dobrostanem a wynikami reprodukcyjnymi

Kreatywny w organizowaniu rozrodu ptaków. Umiejętnie zarządza stadami reprodukcyjnymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach. Forma – test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus bobra (4,5) 81-90% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.