Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia, hodowla i użytkowanie koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHK.BIOL9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia, hodowla i użytkowanie koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów, w ramach których omawiane jest pochodzenie koniowatych, typy użytkowe i rasy koni hodowane w Polsce, różnorodność form użytkowania koni, zootechniczne aspekty rozrodu, wzrost, rozwój i wychów źrebiąt, metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, genetyczne uwarunkowanie niektórych cech

Pełny opis:

Tematyka wykładów (30 h)

-Systematyka, pochodzenie i przegląd koniowatych (2 h)

-Podstawy słownictwa hipologicznego (2 h)

-Typy użytkowe koni i czynniki je warunkujące (1)

-Konie pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i angloarabskie i ich znaczenie w powstawaniu i uszlachetnianiu innych ras (2 h)

-Rodzime rasy koni (2 h)

-Przegląd najważniejszych ras koni hodowanych na świecie (2 h)

-Populacja koni na świecie i w Polsce, organizacja hodowli koni w Polsce (1 h)

-Różnorodność form użytkowania koni, użytkowanie wierzchowe, zaprzęgowe, mleczne, rzeźne oraz inne (5 h)

-Chody koni i biodynamika ruchu (2 h)

-Zootechniczne aspekty rozrodu koni, czynniki wpływające na wzrost, rozwój i wychów źrebiąt (2 h)

-Zasady pracy hodowlanej (metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, selekcja, dobór (4 h)

-Problemy ochrony genetycznych zasobów koni (1 h)

-Konie dziko żyjące (zdziczałe) (1 h)

Genetyczne uwarunkowanie niektórych cech (3 h)

Literatura:

Brzeski E. - Użytkowanie koni, Kraków 1991

Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. - Chów, hodowla i użytkowanie koni, t. I i II, Warszawa 1984

Kaproń M. - Nowoczesne metody doskonalenia koni, 1999

Kolstrung R., Silmanowicz P.,Stachurska A. - Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni, PWRiL, Warszawa 2004

Pruski W. - Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1960

Sasimowski E., Budzyński M. - Żywienie koni, PWRiL, Warszawa 1980

Zwoliński J. - Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1976

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student wyjaśnia pochodzenie koni, opisuje rodzaj Equus i rozróżnia jego gatunki i podgatunki, wymienia i charakteryzuje najważniejsze rasy koni hodowane w Polsce i na świecie, wyjaśnia podstawy słownictwa hipologicznego. Definiuje cechy koni wpływające na ich użytkowość, wskazuje kierunki użytkowania koni i opisuje typy użytkowe. Formułuje zasady pracy hodowlanej, opisuje metody oceny koni wyjaśnia genetyczne uwarunkowania wybranych cech. Tłumaczy podstawowe pojęcia związane z rozrodem, wzrostem źrebiąt, objaśnia zasady wychowu, żywienia i pielęgnacji, identyfikuje formy zachowań koni

Kompetencje społeczne

Student jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - egzamin (test wyboru i uzupełnień)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.