Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowanie się bydła a jego użytkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHB.ZACH9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowanie się bydła a jego użytkowość
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą zachowania się bydła oraz jego uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Podjęta jest także problematyka związana z interakcją między zachowaniem się bydła a jego użytkowością mleczną, mięsną i rozpłodową. W ramach przedmiotu przedstawione są również aspekty relacji człowiek-zwierzę w przypadku bydła oraz podstawowe zasady postępowania z nim.

Pełny opis:

Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą zachowania się bydła oraz jego uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Podjęta jest także problematyka związana z interakcją między zachowaniem się bydła a jego użytkowością mleczną, mięsną i rozpłodową. W ramach przedmiotu przedstawione są również aspekty relacji człowiek-zwierzę w przypadku bydła oraz podstawowe zasady postępowania z nim.

Tematyka wykładów (15 godzin) obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Postrzeganie i poznawanie otoczenia przez bydło.

2. Genetyczne uwarunkowania zachowania się bydła.

3. Bydło a środowisko jego chowu - aspekty etologiczne.

4. Poruszanie się i aktywność dobowa bydła.

5. Zachowanie się bydła a żywienie.

6. Zachowanie się bydła a jego użytkowość mleczna i rozpłodowa.

7. Zachowanie się bydła a jego użytkowość mięsna.

8. Postępowanie z bydłem i jego obsługa.

9. Zachowania społeczne bydła.

10. Relacje człowiek-zwierzę w przypadku bydła.

Oprócz wiedzy pozyskanej podczas wykładów, poleca się następującą literaturę:

1. Grandin T (red.). 2007. Livestock Handling and Transport. 3rd Edition, CABI Publishing.

2. Phillips C. 2002. Cattle behaviour & welfare. Sec. Edition, Blackwell Publishing.

3. Raussi S. 2003. Human-cattle interactions in group housing. Applied Animal Behaviour Science, Vol. 80, No 3, 245-262.

4. Adamczyk K., Górecka-Bruzda A., Nowicki J., Gumułka M., Molik E., Schwarz T., Earley B., Klocek C. 2015. Perception of environment in farm animals – A review. Annals of Animal Science, 15, 565–589.

5. Adamczyk K., Pokorska J., Makulska J., Earley B., Mazurek M. 2013. Genetic analysis and evaluation of behavioural traits in cattle. Livestock Science, Vol. 154, Issues 1, 1-12.

6. Bouissou M.F, Boissy A., Neindre P., Veissier I. 2001. The social behaviour of cattle. In: Social Behaviour in Farm Animals, L.J. Keeling, H. Gonyou, eds. Cambridge, 113-145A, USA, CABI Publishing.

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

współczesne zagadnienia dotyczące behawioru bydła w aspekcie dobrostanu zwierząt.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy dotyczącej behawioru bydła; ma świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za działalność produkcyjną, uwzględniając behawioralne wskaźniki dobrostanu bydła.

Zaliczenie – obecność na zajęciach oraz poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Literatura:

Oprócz wiedzy pozyskanej podczas wykładów, poleca się następującą literaturę:

1. Grandin T (red.). 2007. Livestock Handling and Transport. 3rd Edition, CABI Publishing.

2. Phillips C. 2002. Cattle behaviour & welfare. Sec. Edition, Blackwell Publishing.

3. Raussi S. 2003. Human-cattle interactions in group housing. Applied Animal Behaviour Science, Vol. 80, No 3, 245-262.

4. Adamczyk K., Górecka-Bruzda A., Nowicki J., Gumułka M., Molik E., Schwarz T., Earley B., Klocek C. 2015. Perception of environment in farm animals – A review. Annals of Animal Science, 15, 565–589.

5. Adamczyk K., Pokorska J., Makulska J., Earley B., Mazurek M. 2013. Genetic analysis and evaluation of behavioural traits in cattle. Livestock Science, Vol. 154, Issues 1, 1-12.

6. Bouissou M.F, Boissy A., Neindre P., Veissier I. 2001. The social behaviour of cattle. In: Social Behaviour in Farm Animals, L.J. Keeling, H. Gonyou, eds. Cambridge, 113-145A, USA, CABI Publishing.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

współczesne zagadnienia dotyczące behawioru bydła w aspekcie dobrostanu zwierząt.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy dotyczącej behawioru bydła; ma świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za działalność produkcyjną, uwzględniając behawioralne wskaźniki dobrostanu bydła.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – obecność na zajęciach oraz poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.