Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla bydła mięsnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHB.CHOW9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla bydła mięsnego
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje aktualne zagadnienia dotyczące chowu i hodowli bydła mięsnego. Studenci zostaną zapoznani z organizacją i technologiami stosowanymi w produkcji żywca wołowego, systemami utrzymania i żywienia oraz standardami związanymi z ich dobrostanem. Omówione zostaną czynniki wpływające na efektywność produkcyjną i ekonomiczną hodowli bydła mięsnego oraz jakość wołowiny i metody jej modyfikacji.

Pełny opis:

Wykłady:

Rynek wołowiny w Polsce i na świecie

Program rozwoju hodowli bydła mięsnego i intensyfikacji produkcji żywca wołowego w Polsce

Mięsne rasy bydła i ich przydatność do krzyżowania towarowego

Wybór technologii produkcji żywca wołowego

Wybrane aspekty żywienia bydła mięsnego w zależności od technologii produkcji

Rozród bydła mięsnego

Dobrostan bydła mięsnego

Czynniki wpływające na efektywność produkcyjną i ekonomiczną hodowli bydła mięsnego

Czynniki warunkujące jakość wołowiny

Przemysłowe metody oceny jakości tusz i mięsa wołowego

Rozbiór tuszy wołowej oraz przydatność poszczególnych wyrębów do produkcji wołowiny kulinarnej

Metody modyfikacji wołowiny

Zajęcia studyjne w wybranych fermach bydła mięsnego

Literatura:

podstawowa

1.Litwińczuk Zygmunt, Szulc. Tadeusz Hodowla i użytkowanie bydła, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2005.

2.Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. Chów i hodowla zwierząt, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

3.Węglarz Andrzej. Podstawy hodowli i rasy bydła mięsnego. Chów bydła mięsnego szansą na zagospodarowanie naturalnych użytków zielonych i alternatywą dla rolników nieposiadających kwot mlecznych. Świętokrzyska Izba Rolnicza Modliszewice, 2007, 3-40.

uzupełniająca

1.Jasiorowski Henryk, Przysucha Tomasz. Poradnik producenta żywca wołowego. FAPA Warszawa, 2005.

2.Węglarz Andrzej, Joanna Makulska. Szkolenia małopolskich rolników w zakresie nowoczesnego chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego i owiec. Bydło mięsne, Akademia Rolnicza w Krakowie, Małopolska izba Rolnicza. Małopolska Federacja Hodowców Bydła. Kraków, 2007.

3.Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny.

Efekty uczenia się:

WIEDZA-absolwent:

-opisuje i rozpoznaje rasy bydła mięsnego, wybiera metody ich chowu i hodowli oraz technologie służące poprawie efektywności produkcji żywca wołowego.

-wymienia czynniki wpływające na jakość wołowiny oraz zna metody modyfikacji mięsa wołowego

-zna zasady obowiązujące w procesie zarządzania stadem bydła mięsnego oraz prowadzenia pracy hodowlanej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

-prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki wiedzy i umiejętności dotyczących chowu i hodowli bydła mięsnego

-oceny ryzyka i skutków wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem bydła mięsnego i produkcją wołowiny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100 %.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.