Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami fauny krajowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.ZZFK9.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami fauny krajowej
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja koncepcji biernej i czynnej ochrony fauny, a także możliwości jej eksploatacji w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Charakterystyka fauny krajowej - czynniki naturalne i antropogeniczne, które ukształtowały faunę

2. Przegląd metod stosowanych w inwentaryzacji zwierząt wolno żyjących

3. Podstawy eksploatacji populacji

4. Ochrona zasobów fauny – zapobieganie inwazji gatunków obcych

5. Programy restytucji gatunków zagrożonych. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące ochrony fauny

Ćwiczenia terenowe (15 godz.)

6. Metody inwentaryzacji zwierząt w warunkach terenowych

7. Bonitacja i waloryzacja siedlisk wybranych gatunków fauny krajowej

8. Ocena wpływu nacisku antropogenicznego na możliwość egzystencji wybranych gatunków fauny

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Dzieciołowski R. 2002. Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Łowiec Polski, Warszawa.

3. Begon M., Mortimer M., Thompson D. J. 1999. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Jędrzejski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

6. Okrutniak M., Grześ I.: Accumulation of metals in Lasius niger: Implications for using ants as bioindicators, Environmental Pollution, vol. 268, nr Part A, 2021, s. 1-6, DOI:10.1016/j.envpol.2020.115824

7. Okrutniak M., Grześ I.: Xerothermic Grassland Protection by Means of Sheep Grazing: What is the Short-Term Effect on Ants?, Annales Zoologici Fennici, nr 56(1-6), 2019, s. 33-40, DOI:10.5735/086.056.0104

8. Grześ I., Okrutniak M., Gorzałczany M., Piszczek P.: Body size variation of the ant Lasius niger along a metal pollution gradient, Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, nr 17, 2019, s. 17858-17864, DOI:10.1007/s11356-019-04811-0"

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Stan zasobów przyrodniczych Polski

Zagrożenia i metody restytucji ginących gatunków zwierząt

Absolwent potrafi:

Przeprowadzić inwentaryzację zasobów fauny

Ocenić wartości siedlisk dla wybranych gatunków zwierząt

Absolwent jest:

Świadomy zagrożeń antropogenicznych wybranych gatunków fauny

Zdolny do realizowania strategii zrównoważonego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z treści prezentowanych na wykładach i realizowanych na ćwiczeniach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z treści wykładowych i ćwiczeniowych w ocenie końcowej wynosi odpowiednio 60% i 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja koncepcji biernej i czynnej ochrony fauny, a także możliwości jej eksploatacji w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Charakterystyka fauny krajowej - czynniki naturalne i antropogeniczne, które ukształtowały faunę

2. Przegląd metod stosowanych w inwentaryzacji zwierząt wolno żyjących

3. Podstawy eksploatacji populacji

4. Ochrona zasobów fauny – zapobieganie inwazji gatunków obcych

5. Programy restytucji gatunków zagrożonych. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące ochrony fauny

Ćwiczenia terenowe (15 godz.)

6. Metody inwentaryzacji zwierząt w warunkach terenowych

7. Bonitacja i waloryzacja siedlisk wybranych gatunków fauny krajowej

8. Ocena wpływu nacisku antropogenicznego na możliwość egzystencji wybranych gatunków fauny

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Dzieciołowski R. 2002. Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Łowiec Polski, Warszawa.

3. Begon M., Mortimer M., Thompson D. J. 1999. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Jędrzejski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

6. Okrutniak M., Grześ I.: Accumulation of metals in Lasius niger: Implications for using ants as bioindicators, Environmental Pollution, vol. 268, nr Part A, 2021, s. 1-6, DOI:10.1016/j.envpol.2020.115824

7. Okrutniak M., Grześ I.: Xerothermic Grassland Protection by Means of Sheep Grazing: What is the Short-Term Effect on Ants?, Annales Zoologici Fennici, nr 56(1-6), 2019, s. 33-40, DOI:10.5735/086.056.0104

8. Grześ I., Okrutniak M., Gorzałczany M., Piszczek P.: Body size variation of the ant Lasius niger along a metal pollution gradient, Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, nr 17, 2019, s. 17858-17864, DOI:10.1007/s11356-019-04811-0"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja koncepcji biernej i czynnej ochrony fauny, a także możliwości jej eksploatacji w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Charakterystyka fauny krajowej - czynniki naturalne i antropogeniczne, które ukształtowały faunę

2. Przegląd metod stosowanych w inwentaryzacji zwierząt wolno żyjących

3. Podstawy eksploatacji populacji

4. Ochrona zasobów fauny – zapobieganie inwazji gatunków obcych

5. Programy restytucji gatunków zagrożonych. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące ochrony fauny

Ćwiczenia terenowe (15 godz.)

6. Metody inwentaryzacji zwierząt w warunkach terenowych

7. Bonitacja i waloryzacja siedlisk wybranych gatunków fauny krajowej

8. Ocena wpływu nacisku antropogenicznego na możliwość egzystencji wybranych gatunków fauny

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Dzieciołowski R. 2002. Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Łowiec Polski, Warszawa.

3. Begon M., Mortimer M., Thompson D. J. 1999. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Jędrzejski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

6. Okrutniak M., Grześ I.: Accumulation of metals in Lasius niger: Implications for using ants as bioindicators, Environmental Pollution, vol. 268, nr Part A, 2021, s. 1-6, DOI:10.1016/j.envpol.2020.115824

7. Okrutniak M., Grześ I.: Xerothermic Grassland Protection by Means of Sheep Grazing: What is the Short-Term Effect on Ants?, Annales Zoologici Fennici, nr 56(1-6), 2019, s. 33-40, DOI:10.5735/086.056.0104

8. Grześ I., Okrutniak M., Gorzałczany M., Piszczek P.: Body size variation of the ant Lasius niger along a metal pollution gradient, Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, nr 17, 2019, s. 17858-17864, DOI:10.1007/s11356-019-04811-0"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)