Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta jako szkodniki upraw rolnych i leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.ZSU9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta jako szkodniki upraw rolnych i leśnych
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością szkodników fauny bezkręgowej i kręgowej zasiedlającej obszary rolne i leśne.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1-7. Wprowadzenie pojęć. Bezkręgowce (nicienie, roztocze, tchawkowce, ślimaki) - szkodniki upraw polowych, drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, użytków zielonych

8-10. Bezkręgowce (owady) - szkodniki drzew i krzewów leśnych

11-13. Kręgowce (gryzonie, zwierzyna łowna), jako szkodniki

14-15. Metody zwalczania z uwzględnieniem walki biologicznej ze szkodnikami

Ćwiczenia (15 godz.):

1-5. Inwentaryzacja szkodników rolnych w terenie

6-10. Inwentaryzacja szkodników leśnych w terenie

11-15. Oznaczanie materiału (bezkręgowce)

Literatura:

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja- Rozwój SGGW, Warszawa;

Boczek J., Błaszczak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. SGGW, Warszawa;

Novak V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. RWRiL, Warszawa;

Wąsowski R., Pentkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Mulico, Warszawa;

Wilkaniec B. (red.) 2006. Entomologia leśna. AR Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców, szkodników upraw rolnych i leśnych

Rozpoznaje gatunki kręgowców, szkodników upraw rolnych i leśnych

Poznaje metody zwalczania szkodników

Umiejętności:

Przeprowadza inwentaryzację szkodników w terenie

Stosuje podstawowe metody odłowu zwierząt bezkręgowych – szkodników upraw rolnych i leśnych

Analizuje pozyskane organizmy pod względem taksonomicznym

Kompetencje społeczne:

Wykazuje aktywną postawę do pracy w grupie

Jest wrażliwy na aspekty ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie

pisemnego testu (otwarty).

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst) student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz, Magdalena Hędrzak, Paweł Nosal, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)