Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjobiologii i higieny psychicznej zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.PSHP9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjobiologii i higieny psychicznej zwierząt
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Jako nauka socjobiologia wyodrębniła się w połowie lat 70 XX w. W myśl założeń socjobiologii (psychologii ewolucyjnej) zachowanie organizmów, a w szczególności zachowania społeczne, podlegają procesowi ewolucji, sterowanemu przez dobór naturalny. Elektyw ma na celu przedstawienie ogólnych założeń socjobiologi. W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną interpretacje różnorodnych zachowań zwierząt w myśl teorii socjobiologicznych oraz zestawienie ich z tradycyjną interpretacja etologiczną

Pełny opis:

Miejsce socjobiologii wśród nauk biologicznych. Podstawowe pojęcia socjobiologiczne.

Teoria samolubnego genu Richarda Dawkinsa

Wykorzystanie teorii gier w badaniach socjobiologicznych - wprowadzenie

Wykorzystanie teorii gier w badaniach socjobiologicznych - ćwiczenia

Zachowania społeczne zwierząt

Relacje wewnątrzgatunkowe. Altruizm miękki

Relacje wewnątrzgatunkowe. Rodzice a dzieci

Relacje wewnątrzgatunkowe. Zachowania związane z płcią

Gatunki społeczne w rozumieniu socjobiologii

Relacje międzygatunkowe. Altruizm twardy.

Udomowienie zwierząt. Socjobiologiczna interpretacja a zachowań zwierząt gospodarskich i domowych.

Socjobiologiczna interpretacja zachowań ludzkich

Literatura:

1. Griffin D R.Umysł zwierzą Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

2. Serpell J. W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie-zwierzęta, PIW 1998

3. Buss DM Psychologia ewolucyjna, GWP, 2001

4. Wilson E.O. Socjobiologia, Zysk i sp, 2001

5. Manning A. „Wstęp do etologii zwierząt” PWN 1976

6. Tinbergen N. : Badania nad instynktem. Warszawa 1976.

7. Dawkins R. Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen. Wydawnictwo: Prószyński i S-ka. Warszawa, 2009,

8. Lorenz K Tak zwane zło PIW 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Objaśnia podstawowe pojęcia i założenia socjobiologii oraz tłumaczy teorię „samolubnego genu

Tłumaczy zachowania zwierząt i ludzi w kontekście doboru krewniaczego

Umiejętności

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste analizy zachowań zwierząt w oparte na teorii gier

Interpretuje zachowania zwierząt i ludzi w kontekście doboru krewniaczego

Analizuje zachowania altruistyczny pod względem ewentualnych korzyści osobnika lub osobników z nim spokrewnionych

Kompetencje społeczne

Jest otwarty na dyskusję i podejmowanie naukowej krytyki

Ma świadomość konieczności wielokierunkowej oceny zachowań przejawianych przez zwierzęta i ludzi

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru

ocena ndst (2,0) <55%

ocena dst (3,0) 55-60%

ocena plus dostateczna (3,5) 61-70%

ocena dobra (3,0) 71-80%

ocena plus dobra (4,5) 81-90%

Ocena bdb (5,0) >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Lis, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)