Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.PAR9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie podstawowych zasad zależności w układzie pasożyt-żywiciel w aspekcie budowy i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu adaptacji do pasożytowania. Poznanie wpływu różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt, zwłaszcza uwzględniających wykorzystanie możliwości ograniczania rozmiarów inwazji. Charakterystyka poszczególnych rodzajów pasożytów występujących u zwierząt gospodarskich, a szczególnie epizootiologii i inwazjologii. Zasady diagnozowania poszczególnych rodzajów parazytoz oraz szacowanie rodzaju i rozmiarów inwazji.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

1. Pasożytnictwo jako zjawisko biologiczne, terminologia parazytologiczna, podstawowe zagadnienia z biologii pasożytów. 2 godz.

2. Miejsce pasożytów i ich żywicieli w systemie świata zwierzęcego. 1 godz.

3. Morfologiczne i anatomiczne przystosowania do pasożytniczego trybu życia. 3 godz.

4. Istota choroby pasożytniczej w aspekcie fizjologii układu pasożyt-żywiciel. 1 godz.

5. Czynniki immunologiczne w układzie pasożyt-żywiciel. 1 godz.

6. Biologiczne i ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel. 4 godz.

7. Zasady zwalczania pasożytów (profilaktyka i leczenie). 2 godz.

8. Ekonomiczne konsekwencje parazytoz. 1 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.):

1. Morfologia, anatomia i biologia - szczegółowe cykle rozwojowe pasożytów. Prezentacje preparatów, wykonanie rysunków prezentowanych pasożytów i schematów cykli rozwojowych przedstawicieli:

- pierwotniaków 2 godz.

- płazińców 2 godz.

- nicieni i kolcogłowów 2 godz.

- skorupiaków i pajęczaków 2 godz.

- owadów 2 godz.

2. Podstawy diagnostyki parazytologicznej – oznaczanie wybranych pasożytów zwierząt gospodarskich. 5 godz.

Literatura:

Niewiadomska K. i wsp. Zarys parazytologii ogólnej. PWN, Warszawa, 2001.

Tarczyński S. Zarys parazytologii systematycznej. PWN, Warszawa, 1970.

Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1971.

Efekty uczenia się:

Opisuje podstawowe zasady zależności w układzie pasożyt-żywiciel, w aspekcie budowy i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu adaptacji zwierząt do pasożytowania.

Tłumaczy wpływ różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych rodzajów pasożytów występujących u zwierząt gospodarskich oraz ich cykli rozwojowych.

Wskazuje możliwości ograniczania rozmiarów inwazji pasożytniczych u zwierząt.

Opracowuje schematy krążenia pasożytów, zarówno form rozwojowych, jak i dorosłych pasożytów w środowisku hodowlanym zwierząt gospodarskich.

Dobiera podstawowe metody diagnostyczne, zależnie od rodzaju inwazji u zwierząt

Szacuje rozmiary inwazji pasożytniczych u zwierząt.

Potrafi dbać o stan zdrowotny zwierząt udomowionych.

Zdolny do opracowywania programów zwalczania pasożytów u zwierząt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)