Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroczynniki środowiska hodowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.MSH9.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroczynniki środowiska hodowlanego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami pomiarowymi oraz oddziaływaniem na organizmy zwierzęce naturalnych i antropogennych czynników środowiskowych z zakresu mikroczynników fizycznych, biotycznych i chemicznych, mających istotny wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego oraz stan zdrowotny ludzi i zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady;

1.Geo- i elektromagnetyczne środowisko Ziemi. Wpływ naturalnych i sztucznych zaburzeń pola geomagnetycznego na organizmy zwierząt.

2. Wpływ promieniowania jonizującego o charakterze korpuskularnym i falowym na organizmy żywe. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

3.Jonizacja powietrza

4. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego z zakresu fal akustycznych na organizmy żywe. Wpływy baryczne na zwierzęta

5. Biotyczne i chemiczne mikroczynniki środowiska hodowlanego oraz ich wpływ na zwierzęta i środowisko zewnętrzne

Ćwiczenia;

1.Geomagnetometria i pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

2.Pomiary natężenia hałasu

3.Radonometria - pomiary promieniotwórczości powietrza

4.Ozon. Pomiary stężenia ozonu i ozonometryczna metoda określanie zasięgu zanieczyszczeń chemicznych powietrza wokół gospodarstw hodowlanych

5.Wykorzystanie metody balistokardiograficznej w ocenie wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy zwierząt

Literatura:

Kołacz R. , Dobrzański Z.: Higiena i Dobrostan Zwierząt Gospodarskich

Jóźwiak Z., Bartosz G.: Biofizyka

Kośmider J., Mazur- Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory

Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem

Wadas R. Biomagnetyzm.

Tymczyna L., Bartecki P.:Bioaerozole i endotoksyny bakteryjne jako czynnik zagrożeń w rolnictwie

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu

Efekty uczenia się:

Student potrafi wymienić i scharakteryzować mikroczynniki środowiska o charakterze fizycznym. Posiada wiedzę na temat wpływu mikrofizykalnych czynników środowiskowych na organizmy zwierzęce. Definiuje mikroczynniki środowiska hodowlanego o charakterze biotycznym orazchemicznym, a także posiada wiedzę o ich wpływie na organizmy zwierząt i środowisko zewnętrzne.

Metody i kryteria oceniania:

Poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na uzyskanie oceny:

< 55% niedostateczny

55-65% dostateczny

>65 -70% ponad dostateczny

>70-80% dobry

>80-90% ponad dobry

>90 % bardzo dobry

Forma zaliczania : pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.