Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.ZZGA9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka metod i sposobów żywienia zwierząt preferowanych do chowu w gospodarstwach agroturystycznych.

Pełny opis:

Omówienie metod i sposobów żywienia zwierząt (konie ras prymitywnych, osły muły, owce, kozy, lamy, alpaki, strusie, króliki, perliczki, ptaki ozdobne, koty) preferowanych do chowu w gospodarstwach agroturystycznych. Alternatywne surowce paszowe i pasze w żywieniu zwierząt. Niekonwencjonalne sposoby konserwacji pasz przeznaczonych dla tych zwierząt.

Literatura:

1. Świetlikowska U. Agroturystyka. Wyd. SGGW Warszawa, 1998.

2. Jamroz D. (Red.). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. Wyd. PWN Warszawa, 2015.

3. Ceregrzyn M., Lechowski R., Barszczewska B. Podstawy żywienia psów i kotów. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2013.

4 Kowalski Z.M. BC hodowcy kóz. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa, 1995.

5. Branżowe czasopisma popularno-naukowe.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie zasady i techniki żywienia zwierząt; posiada wiedzę odnośnie specyfik żywienia zwierząt utrzymywanych w w gospodarstwach agroturystycznych oraz wpływie stosowanych pasz na organizmy tych zwierząt.

Absolwent zna metody bezpiecznej produkcji pasz; zna zagadnienia odnośnie nowych technologii przygotowania, uszlachetniania i metod konserwacji pasz stosowanych w żywieniu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych.

Absolwent potrafi prowadzić doradztwo z zakresu produkcji pasz i żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych; zaproponować wybór technik analitycznych o raz systemów oceny wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt.

Absolwent potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim, dotyczące żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych z wykorzystaniem różnych źródeł.

Absolwent jest gotów do uczenia się i stałego dokształcania oraz wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy podczas wykonywania zawodu.

Absolwent jest gotów do świadomego podnoszenia odpowiedzialności za przekazywane treści zawodowe w ramach działalności doradczej oraz upowszechnieniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej - student odpowiada na 20 pytań obejmujących najważniejsze zagadnienie omawiane na wykładach;

na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 12 pytań;

udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Paweł Górka, Sylwia Orczewska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Paweł Górka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.