Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.ZFD9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady żywienie i utrzymania fermowych danieli, jeleni i strusi.

Pełny opis:

Polskie przepisy prawne z zakresu hodowli fermowej jeleniowatych. Gatunki utrzymywanych zwierząt. Zasady urządzania oraz prowadzenia fermy jeleniowatych oraz strusi (lokalizacja fermy, obiekty i urządzenia, zabiegi hodowlane, bezpieczeństwo w pracy ze zwierzętami). Żywienie fermowych jeleniowatych oraz strusi (potrzeby pokarmowe, pasze i dodatki paszowe, błędy żywieniowe). Zasady określania zapotrzebowania na składniki pokarmowe oraz komponowanie dawek pokarmowych dla jeleniowatych i strusi. Produkty uzyskiwane od fermowych jeleniowatych i strusi. Pasożyty jeleniowatych i strusi oraz wywoływane prze nie choroby.

W ramach ćwiczeń planowane są zajęcia terenowe na fermach danieli, jeleni i strusi, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Cel ćwiczeń - opis przez studentów: warunków utrzymania zwierząt, użytkowania pastwisk, charakterystyki pasz, sposobów żywienia, kalendarza fermy, uboju i pozyskiwania produktów, profilaktyki weterynaryjnej.

Literatura:

1. Chów i hodowla fermowa jeleniowatych. Praca zbiorowa. Wyd. UW-M w Olsztynie, 2014.

2. Karpowicz A. Fermowy chów jeleni i danieli. Wyd. MODR Karniowice, 1012.

3. Podstawy hodowli jeleniowatych. Praca zbiorowa (Red. T. i B. Dmochowscy). Wyd. Stacja Badawcza IPPAN, Kosewo Górne, 2003.

4. Horbańczuk J. Chów strusi. Wyd. Megraf Warszwa, 2000.

5. Dmochowska B. Jelenie i daniele w zagrodzie. Pierwszy Portal Rolniczy (www.ppr.pl). 2001.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna system chowu fermowych danieli, jeleni i strusi, sprzyjający zachowaniu dobrostanu tych zwierząt oraz posiada wiedzę dotyczącą wpływu środowiska na ich organizm.

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych pasz stosowanych w żywieniu fermowych danieli, jeleni i strusi oraz zasady prawidłowego ich żywienia, w zależności od stanu fizjologicznego.

Absolwent zna zasady bezpiecznej produkcji pasz oraz zagadnienia dotyczące technologii przygotowania, uszlachetniania i konserwacji pasz stosowanych w żywieniu fermowych danieli, jeleni i strusi.

Absolwent potrafi współpracować z hodowcami fermowych danieli, jeleni i strusi; prowadzić doradztwo w zakresie żywienia i produkcji pasz; uzasadnić wybór technik analitycznych i systemów oceny jakości i wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu fermowych danieli, jeleni i strusi.

Absolwent potrafi żywić fermowe daniele, jelenie i strusie, w zależności od ich stanu fizjologicznego lub patologicznego.

Absolwent jest gotów do uczenia się i stałego dokształcania przez okres wykonywanego zawodu.

Absolwent jest gotów do dbałości o dobrostan fermowych danieli, jeleni i strusi.

Absolwent jest gotów do świadomego podnoszenia odpowiedzialności za przekazywaną wiedzę z zakresu żywienia fermowych danieli, jeleni i strusi, w ramach działalności doradczej oraz upowszechnieniowej.i

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne.

Ćwiczenia - ocena prezentacji efektów pracy własnej wykonanej na fermie, w ramach zajęć terenowych.

Udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Paweł Górka, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka
Prowadzący grup: Paweł Górka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.