Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zegar biologiczny ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.ZBR9.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zegar biologiczny ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na wykładach omawiane jest ogólne pojęcie czasu i czasoprzestrzeni, formy pomiaru czasu przez człowieka oraz wpływ środowiska na ruchy roślin. Pojęcie rytmów oraz sposoby ich poznania. Morfofizjologiczne podłoże powstawania rytmów w organizmie. Rytmy okołodobowe i sezonowe u zwierząt jako wymóg środowiska. Przedstawiona jest budowa zegara biologicznego u ssaków i ryb oraz rola szyszynki i melatoniny w wyznaczaniu czasu doby i pór roku. Ekologiczne aspekty rytmów dobowych. Chronofarmakologia.

Na ćwiczeniach przedstawione są metodyki i sposoby badania rytmów dobowych i sezonowych oraz analiza dobowej i sezonowej aktywności ryb. Porównywane i omawiane są wyniki badania rytmów okołodobowych melatoniny, dopaminy, LH, estradiolu, glukozy, a także rytmiki wrażliwości oocytów na LH.

Pełny opis:

Wykłady:

Koncepcje i pojęcie czasu

Czas naturalny i jego wpływ na zwierzęta

Adaptacja świata roślinnego do doby i roku,

Pojęcie zegara biologicznego zwierząt

Rytmy dobowe i okołodobowe

Budowa zegara biologicznego kręgowców

Melatonina jako wskazówki zegara dobowego

Szyszynka i melatonina - biologiczny kalendarz ryb

Ćwiczenia:

Zegary biologiczne roślin

Dobowe i sezonowe rytmy zwierzęce

Analiza dobowej i sezonowej aktywności ryb

Rodzaje i terminologia rytmów biologicznych

Analiza rytmu stężenia melatoniny w krwi ryb, koło kosinorów, wykres rytmu

Analiza rytmiki stężeń hormonów sterujących procesami rozrodczymi ryb

Literatura:

1. Cymborowski B. Zegary biologiczne. PWN. Warszawa, 1971

2. Hawking S.W. Krótka historia czasu. ALFA. Warszawa, 1990

3. Karasek M. Szyszynka i melatonina PWN. Warszawa, 1997

4. Pierpaoli W., Regelson W., Colman C. Cud melatoniny. Wydawnictwo AMBER, 1996

5. Waterhouse J., Twój zegar biologiczny-jak żyć z nim w zgodzie. Książka i Wiedza. Warszawa, 1998

6. Kulczykowska E., Popek W., Kapoor B.G. Biological clock in fish. CRC Press, NH, USA. 2010.

7. Popek W., Bieniarz K., Epler P. Participation of the pineal gland in sexual maturation of female rainbow trout (Oncorhyncus mykiss Walbaum). J.Pineal.Res. 13: 97-100, 1992.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Pojęcie czasu oraz jego wpływ na funkcjonowanie roślin i zwierząt w ewolucyjnym przystosowaniu do środowiska

Zjawiska fizyczne i procesy biochemiczne regulujące pracę zegara biologicznego

Wybrane procesy fizjologiczne synchronizujące organizm ryb do środowiska

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Analizować zachowania behawioralne ryb zależne od zmian fotoperiodu i temperatury

Posługiwać się dostępnymi metodami w celu optymalizacji chowu i hodowli ryb

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy dotyczącej cykliczności procesów fizjologicznych ryb i ich sezonowych zachowań oraz ciągłego doskonalenia w zawodzie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: Włodzimierz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.