Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko wodne jako źródło zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.SWJ9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko wodne jako źródło zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematem zajęć będą wszelkiego rodzaju zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, związane zarówno z rybactwem, jak i uprawianiem sportów wodnych (szczególnie wędkarstwa), w tym zagrożenia związane z pozyskiwaniem i konsumpcją organizmów wodnych (naturalne toksyny, pasożyty groźne dla człowieka, substancje chemiczne)

Pełny opis:

1. Środowisko wodne i organizmy wodne jako potencjalne źródło zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka

2. Ryby niebezpieczne i trujące

3. Toksyny sinic

4. Pasożyty ryb niebezpieczne dla człowieka

5. Inne zagrożenia natury biologicznej w rybach i przetworach rybnych

6. Zagrożenia natury chemicznej w rybach i przetworach rybnych

7. Zatrucia skorupiakami i mięczakami

8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w rybactwie i sporcie wędkarskim

9. Najgroźniejsze zwierzęta wodne

10. Transport, magazynowanie i przetwarzanie ryb

11. Badanie sanitarno-weterynaryjne ryb, skorupiaków i mięczaków

12. Niebezpieczne potrawy

Literatura:

1. Choroby ryb - Maria Prost - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1989

2. Badanie sanitarno-weterynaryjne ryb, skorupiaków i mięczaków - Jan Uradziński, Beata Wyskok, Małgorzata Gomółka-Pawlicka - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006

3. Animal toxins - pod redakcja F. E. Russell i P. L. Saunders - Pergamon Press Ltd., 1967

4. Parasitology of fishes - V.A. Dogiel, G.K. Petrushevski, Yu.L. Polyanski - Oliver and Boyd, 1961

5. Potential Health Risks of Recreational Fishing in New York City - Andre M. Ramos, Ellen F. Crain - Ambulatory Pediatrics, 1: 252-255, 2001

6. Zarys badania ryb i przetworów rybnych - A. Stryszak - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1952

7. Wędkarstwo jeziorowe - Tadeusz Andrzejczyk - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1981

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- najważniejsze grupy związków toksycznych występujących w środowisku wodnym, w tym opisuje i charakteryzuje ich oddziaływanie na procesy rozrodu i rozwoju

- treści na temat czynników środowiska wodnego i ich oddziaływania na organizmy wodne i lądowe oraz zna przyczyny chorób, także niebezpiecznych dla człowieka

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

-i wykonywać analizy laboratoryjne i przeprowadzać badanie anatomopatologiczne ryb, posługując się odpowiednimi technikami umożliwiającymi wykrycie pasożytów, bądź innych zagrożeń

- precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, korzysta ze zrozumieniem z literatury naukowej; przygotowuje opracowania naukowe, samodzielnie poszerza swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z kontaktem ze środowiskiem wodnym i korzystania z jego zasobów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie, potrafi organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Na ocenę pozytywną z ćwiczeń należy odpowiedzieć na minimum 55% .pytań kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drąg-Kozak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.