Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybactwo na zbiornikach zaporowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.RZZ9.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo na zbiornikach zaporowych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy dotyczącej rybackiego zagospodarowania zbiorników zaporowych na różnych typach zbiorników zaporowych, w zależności od zadań hydrotechnicznych przez nie pełnionych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Historia i zadania pełnione przez zbiorniki zaporowe

Zbiorniki zaporowe w Polsce i na świecie

Zasada działania zbiorników zaporowych

Hydrotechniczne parametry charakteryzujące zbiorniki zaporowe oraz zasady konstrukcji zapór wodnych i obiektów towarzyszących

Przepławki i inne urządzenia umożliwiające wędrówkę ryb

Formowanie się ichtiofauny w nowopowstających zbiornikach zaporowych

Gospodarczo rybacka klasyfikacja zbiorników zaporowych

Odławianie ryb w zbiornikach zaporowych

Zarybianie zbiorników zaporowych

Ochrona zasobów rybnych w zbiornikach zaporowych

Zasady gospodarki rybackiej w zależności od przeznaczenia zbiornika i typu termicznego

Literatura:

1. Wajdowicz Z., Mastyński J. – Gospodarka rybacka w zbiornikach zaporowych – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu 1985

2. Mastyński J., Wajdowicz Z. – Rybactwo w zbiornikach zaporowych – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu 1994

3. Mastyński J. – Gospodarka rybacka i możliwości produkcyjne wybranych zbiorników zaporowych Polski – Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu 1985

4. Epler P., Sokołowska-Mikołajczyk M., Chyb J., Socha M., Mikołajczyk T. (2003). Tempo wzrostu klenia w wodach podgrzanych i niepodgrzanych Skawinki. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17: 627-630

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

funkcjonowanie zbiorników retencyjnych – pełnione przez nie zadania, zasady działania i towarzyszące im urządzenia hydrotechniczne

zmiany biologiczne i zmiany w składzie ichtiofauny, jakim podlegają nowopowstające zbiorniki zaporowe

zasady gospodarki rybackiej w zależności od pełnionych przez nich funkcji i charakterystyki termicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rybackim zagospodarowaniem zbiorników zaporowych

pełnienia różnych ról w grupie w kontekście zabiegów związanych z prowadzeniem zarybień i odłowów na zbiornikach zaporowych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: Jarosław Chyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.