Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona bioróżnorodności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.OCHB9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona bioróżnorodności
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady:

Podstawowe pojęcia i terminy związane z różnorodnością biologiczną, akty prawne chroniące bioróżnorodność

Naturalne centra różnorodności biologicznej i obszary szczególnie cenne przyrodniczo; czynniki sprzyjające i zagrażające bioróżnorodności

Waloryzacja przyrodnicza i metody oceny różnorodności biologicznej

Możliwości zachowania bądź odtwarzania różnorodności biologicznej w kontekście rozwoju cywilizacji człowieka; koncepcja zrównoważonego rozwoju

Literatura:

"1. Collen B. i in. (2013). Biodiversity monitoring and conservation. Willey-Blackwell. 5. Marchetti M. P., Moyle P. B. (2010). Protecting life on Earth: An introduction to the science of conservation. University of California Press.

2. O’Riordan T., Stoll-Kleemann S. (2002). Biodiversity, sustainability, and human communities: Protecting beyond the protected. Cambridge University Press, London.

3. Szafer W. (1965). Ochrona przyrody i jej zasobów. Zakład Ochrony Przyrody, Kraków.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 - tekst ujednolicony)

5. Mikołajczyk T., Skowronek D., Szczerbik P., Mikołajczyk Ł. 2016. Monitoring ichtiofauny w rzekach. Przewodnik Metodyczny. Pod redakcją: P. Prus, W. Wiśniewolski, M. Adamczyk:

6. http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Przewodnik_metodyczny_do_oceny_rybnej_rzek.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

metody diagnostyki molekularnej i podstawy inżynierii genetycznej oraz sposoby ich stosowania w produkcji materiału zarybieniowego i monitorowaniu oraz utrzymywaniu populacji ryb w wodach otwartych. Zna podstawowe pojęcia dotyczące ochrony zasobów genetycznych i rozumie znaczenie wszystkich poziomów bioróżnorodności

w pogłębionym stopniu zasady utrzymania urządzeń, obiektów i systemów typowych dla obszarów rolniczych oraz wykorzystywanych w hodowli, chowie i użytkowaniu zwierząt, w tym sprzyjające ochronie bioróżnorodności na wszystkich jej poziomach; zna zasady funkcjonowania programów rolno-środowiskowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

uczenia się i ciągłego poszukiwania wiedzy na temat sposobów zachowania bądź odtwarzania bioróżnorodności

podejmowania różnorakich działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze zootechniki i środowiska bytowania zwierząt w odniesieniu do zagrożeń dla bioróżnorodności

dbałości o dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i w odniesieniu do potrzeby zachowania bądź odtwarzania bioróżnorodności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.