Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.MPOS9.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących utrzymania bioróżnorodności i zasad kształtowania krajobrazu. W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami ochrony krajobrazu zgodnymi z zasadami ekorozwoju. Wypas zwierząt trawożernych w Europie jest ważnym elementem ochrony krajobrazu, gdyż zapobiega negatywnym zmianą florystycznym i pozwala na zachowanie wielu cennych gatunków roślin. Gospodarka pasterska na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które dotyczą zwłaszcza rejonów górskich postrzegana jest jako działalność proekologiczna chroniąca użytkowana przestrzeń przed degradacją.

Pełny opis:

Charakterystyka przystosowania zwierząt trawożernych do wypasu ( przeżuwacze, monogastryczne)

Wypas przeżuwaczy jako element zachowania różnorodności biologicznej w Europie

Ochrona nieleśnych kompleksów łąkowo pastwiskowych na terenach Parków Narodowych

Ochrony najcenniejszych zbiorowisk nieleśnych Jury Krakowsko- Częstochowskiej

Zasady prowadzenie wypasu ekstensywnego owiec w Polsce

Wartości ekologiczne i kulturowe terenów górskich Europy

Formy ochrony półnaturalnych siedlisk (hal, łąk i polan górskich) charakterystycznych dla krajobrazu Karpat oraz gatunków z nimi związanych

Możliwości powiązania ochrony przyrody z działalnością człowieka

Literatura:

1. Caballero R., Riseth J.A., Laba N., Tyran E., Musiał W., Molik E., Boltshauser A., Hoffstetter P., Gueydon A., Roleder N., Hoffman H., Moreira B.M., Coelho I.S., Brito O. and Gil A. 2007. Comparative typology in six european low-intensity system of grassland management. Adv. in Agron. Vol 96, 351-420.

2. Drożdż A. Góra-Drożdż E. 1998. Znaczenie owczarstwa górskiego dla zrównoważonego rozwoju regionów górskich. Wiadomości Ziem Górskich, PTRZG Zeszyt 7 (11) s. 137-141.

3. Hołub- Pacewiczowa Z. 1931. Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na Podtatrzu. Prac. Kom. Geogr. PAU.N. 1 Kraków

4. Molik E, Musiał W, Tyran E, Wierzchoś E. 2005. Communal sheep grazing in the Polish Carpathians. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine. 7,3, 184-188

5. Molik E., Musiał W., Tyran E., Wierzchoś E. 2007. Produkcyjno-ekonomiczne problemy wypasu owiec w regionach Karpat Polskich. Przeg. Hod. 2, 21-23

6. Musiał W., Wierzchoś E., Molik E., Tyran E. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Kraków 2004 pp 145 (pp. 8).

7. www.LACOPE.com.pl

Efekty uczenia się:

Charakterystyka przystosowania zwierząt trawożernych do wypasu ( przeżuwacze, monogastryczne)

Wypas przeżuwaczy jako element zachowania różnorodności biologicznej w Europie

Ochrona nieleśnych kompleksów łąkowo pastwiskowych na terenach Parków Narodowych

Ochrony najcenniejszych zbiorowisk nieleśnych Jury Krakowsko- Częstochowskiej

Zasady prowadzenie wypasu ekstensywnego owiec w Polsce

Wartości ekologiczne i kulturowe terenów górskich Europy

Formy ochrony półnaturalnych siedlisk (hal, łąk i polan górskich) charakterystycznych dla krajobrazu Karpat oraz gatunków z nimi związanych

Możliwości powiązania ochrony przyrody z działalnością człowieka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Edyta Molik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Edyta Molik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.