Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Manipulacje genetyczne w hodowli i rozrodzie ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.MGH9.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Manipulacje genetyczne w hodowli i rozrodzie ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy dotyczącej genetycznych metod wpływających na wartość hodowlaną ryb jak również na determinację płci i funkcjonowanie układu rozrodczego na różnych etapach rozwoju osobniczego.

Na wykładach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące tych aspektów genetyki ryb, które mają związek z funkcjonowaniem układu rozrodczego i procesami dojrzewania płciowego i rozrodu ryb. Ćwiczenia dotyczyć będą biotechnologicznych aspektów wpływania na determinację płci, dojrzewanie płciowe i rozród (m.in. techniki wykorzystywane w odwracaniu płci, tworzeniu populacji jednopłciowych, sterylizacji tymczasowej i permanentnej).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Cechy ilościowe;

Dziedziczenie cech ilościowych;

Selekcja genetyczna;

Poprawa wydajności selekcji genetycznej;

Przykłady selekcji genetycznej u ryb;

Inbreeding;

Crossbreeding;

Hybrydyzacja;

Gynogeneza;

Androgeneza;

Poliploidyzacja;

Determinacja płci;

Technologia transgeniczna.

Tematyka ćwiczeń:

Gynogeneza mitotyczna i mejotyczna;

Androgeneza;

Poliploidyzacja;

Kontrola różnicowania płciowego;

Tworzenie monoseksualnych populacji homozygotycznych;

Tworzenie monoseksualnych populacji heterozygotycznych;

Zastosowanie technologii transgenicznej w przyspieszaniu dojrzewania płciowego i rozrodu;

Zastosowanie technologii transgenicznej w opóźnianiu dojrzewania płciowego i rozrodu.

Literatura:

Lutz C.G. - Practical genetics for aquaculture - Blackwell Science Ltd. 2001

Łuczyński M., Brzuzan P., Jankun M. - Genetyka ryb. Zeszyt 1 - Wydawnictwo IRS 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

ogólne podstawy genetyki a w szczególności selekcji genetycznej u ryb

najważniejsze metody genetycznych manipulacji u ryb

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

dokonywać podstawowych manipulacji całymi zestawami chromosomów u ryb

posługiwać się metodami służącymi do tworzenia jednopłciowych populacji ryb

wykorzystywać technologie transgeniczną do sterowania dojrzewaniem płciowym ryb

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się metodami inżynierii genetycznej u ryb

identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z poprawą wartości użytkowej ryb za pomocą manipulacji genetycznych

dostrzegania skutków dokonywania manipulacji genetycznych w odniesieniu do środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: Jarosław Chyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.