Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań żywieniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.MBZ9.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań żywieniowych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje najważniejsze metody stosowane w badaniach na zwierzętach przeżuwających i monogastrycznych. W szczególności dotyczy to metod in sacco i in vivo, w tym z wykorzystaniem zwierząt operacyjnie przetokowanych. Omawiane są metody in vitro oznaczania strawności składników pokarmowych pasz oraz metody badań bilansowych i przewidywania wielkości produkcji. W trakcie zajęć poruszane są również zagadnienia dotyczące metod oznaczania wartości biologicznej białka, ustalania zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię oraz modelowych układów doświadczenia.

Pełny opis:

1. Metody oznaczania pobrania paszy, współczynników strawności oraz efektywności syntezy białka mikroorganizmów w żwaczu.

2. Metody badań bilansowych.

3. Ustalanie zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię.

4. Wartość biologiczna białka

5. Profil metaboliczny i jego wykorzystanie w badaniach żywieniowych

6. Modelowe układy doświadczeń żywieniowych i analiza statystyczna.

7. Wyliczanie współczynników strawności składników pokarmowych, efektywnego rozkładu białka w żwaczu oraz strawności jelitowej białka by-pass.

8. Klatki strawnościowe – przykłady zastosowań.

9. Urządzenia do oznaczania strawności in vitro.

10. Wyliczanie bilansu N, C i energii.

11. Wyliczanie zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i

Literatura:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1, 2 i 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2009.

2. Specjalistyczne czasopisma naukowe

3. Materiały opracowane przez koordynatora przedmiotu

Efekty uczenia się:

1. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu technik i metod analitycznych oraz badań strawnościowych i bilansowych stosowanych w badaniach na zwierzętach.

2. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie żywieniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy. Test jednokrotnego wyboru bez dostępu do podręczników.

Procentowa skala oceny efektów kształcenia:

- na ocenę 2,0 <60%

- na ocenę 3,0 60-65%

- na ocenę 3,5 66-75%

- na ocenę 4,0 76-85%

- na ocenę 4,5 86-95%

- na ocenę 5,0 >95%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Piotr Micek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Piotr Micek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Piotr Micek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.