Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań procesów komórkowych- practicum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.MBPK9.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań procesów komórkowych- practicum
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w laboratorium biochemicznym. Studenci zapoznają się ze sposobami przygotowania odczynników i materiałów do analiz. Poznają szczegóły procedury oznaczania metabolizmu komórek, podstawowych procesów komórkowych takich jak proliferacja i apoptoza. Omówiona będzie specyfika cyklu komórkowego i metody oznaczania żywotności komórek, jak również sposoby określania cytotoksyczności różnych substancji.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń praktycznych:

1. Określanie cytotoksyczności substancji metodami enzymatycznymi

2. Badanie aktywności metabolicznej komórek

3. Metody badania procesu proliferacji komórek

4. Enzymatyczne metody badania procesu apoptozy

5. Mikroskopowe metody badania procesu apoptozy

6. Sposoby i procedura transfekcji komórek

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metodologii badania podstawowych procesów komórkowych

Umiejętności:

Potrafi zaplanować i wykonać doświadczenie posługując się odpowiednio dobraną metodą aby zbadać proces proliferacji, cytotoksyczności,i apoptozy komórek.

Umie zinterpretować uzyskane wyniki.

Potrafi wykonywać analizy z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej oraz posługując się czytnikami absorbancji, fluorescencji i ELISA

Potrafi przeprowadzić analizę aktywności metabolicznej komórek przy użyciu metod biochemicznych i enzymatycznych

Kompetencje:

Potrafi pracować w grupie i kierować zespołem wykonującym analizy diagnostyczne

Ma świadomość znaczenia właściwej interpretacji wyników badań procesów komórkowych i wykorzystania ich w pracy naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z ćwiczeń w formie pisemnych odpowiedzi na pytania:

na ocenę 5.0 - >90% punktów

na ocenę 4,5 - 81-90% punktów

na ocenę 4,0 - 71-80% punktów

na ocenę 3,5 - 61-70% punktów

na ocenę 3,0 - 55-60% punktów

na ocenę 2,0 - <50% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Weronika Biernat, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.