Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akwakultura w zamkniętych obiegach wody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.AZOW9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akwakultura w zamkniętych obiegach wody
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Intensywna akwakultura a zrównoważony rozwój

Nowoczesne technologie akwakultury – przegląd

Historia rozwoju systemów wielokrotnego wykorzystania wody

Znaczenie obiegów recyrkulacyjnych w rybactwie – stan obecny

Problemy i bariery technologiczne, systemy i urządzenia

Tematyka ćwiczeń:

Najnowsze projekty i osiągnięcia w dziedzinie wykorzystania systemów recyrkulacyjnych

Żywienie ryb

Uzdatnianie wody i utylizacja odpadów

Higiena i profilaktyka

Chów wybranych gatunków

Literatura:

"1. Timmons M. B., Ebeling J. M. (2013). Recirculating Aquaculture, 3rd Edn. Ithaca, NY: Ithaca Publishing Company, LLC.Brengballe J. “A Guide to Recirculation Aquaculture

2. Strategia Rozwoju Zrównoważonej Akwakultury Intensywnej 2020. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Lębork 2013.

3. Heen K., Monahan R. L., Utter F. (red.) Salmon aquaculture

4. Cieśla i wsp. 2015. Kodeks dobrej praktyki rybackiej w chowie i hodowli ryb 5. Periodyki fachowe; Komunikaty Rybackie oraz Magazyn Przemysłu Rybnego 6. Bieniarz K., Chyb J., Szczerbik P., Epler P. 2007. Rozród ryb - kierunki badań w Polsce i na świecie na początku XXI wieku. Postępy Nauk Rolniczych 3: 113-124

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

systemy chowu ryb sprzyjające zachowaniu ich dobrostanu oraz posiada wiedzę dotyczącą oddziaływania czynników środowiska na organizm; zna przyczyny oraz drogi szerzenia się chorób

w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych oraz przemian energii u ryb oraz zasady żywienia i konsekwencje wynikające z nieprawidłowego żywienia

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

analizować i oceniać zasady utrzymania organizmów wodnych i produkcji w różnych systemach chowu, organizować chów z zachowaniem zasad dobrostanu i ochrony środowiska. Potrafi krytycznie analizować założenia i funkcjonowanie obiektów akwakultury, a następnie formułować wnioski i zalecenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

bezustannego uczenia się i dokształcania, także w ramach tematyki systemów obiegu wody w akwakulturze

podejmowania działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków decyzji i efektów rozwiązań stosowanych w nowoczesnej akwakulturze

wykazywania dbałości o dobrostan zwierząt i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.