Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZAZ.ZBI9.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z technikami pozyskiwania i utrwalania zwierząt. Kurs składa się z 10 godzin wykładu, na którym prezentowane są zagadnienia teoretyczne, oraz 20 godzin ćwiczeń poświęconym praktyce. W trakcie ćwiczeń Studenci własnoręcznie przygotowują preparaty zwierząt kręgowych (ryba, gryzoń) oraz bezkręgowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do przedmiotu z podaniem literatury. Rys historyczny zoologii i preparowania zwierząt.

Zasady zbioru zwierząt kręgowych w warunkach naturalnych oraz w hodowli.

Zasady zbioru zwierząt bezkręgowych w warunkach naturalnych.

Podstawowe zasady konserwacji i preparowania materiału zwierzęcego.

Zasady tworzenia zbiorów preparatów zwierzęcych.

Tematyka ćwiczeń:

Wprowadzenie do zasad preparacji zwierząt. Ogólne zasady pracy w laboratorium. Preparowanie ryby – przygotowanie form gipsowych.

Preparowanie ryby c.d. – wypełnianie i kształtowanie preparatów, prace wykończeniowe.

Preparowanie szczura cz. 1 – zdjęcie skóry, oczyszczenie czaszki i kośćca kończyn, utrwalenie preparatu.

Preparowanie szczura cz. 2 – kształtowanie preparatu, wypełnianie kończyn i tułowia, zaszywanie, prace wykończeniowe.

Preparowanie myszy: zdjęcie skóry, oczyszczenie czaszki i kośćca kończyn, kształtowanie preparatu, wypełnianie kończyn i tułowia, zaszywanie, prace wykończeniowe.

Preparowanie bezkręgowców: mięczaki i owady.

Literatura:

Falniowski A. 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt, wyd. 1. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Łącki A. 1991. Preparowanie trofeów myśliwskich, wyd. 4. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

-środowisko życia głównych grup kręgowców i bezkręgowców. Techniki ich pozyskiwania w warunkach naturalnych.

-budowę anatomiczną głównych grup zwierząt kręgowych i bezkręgowych. -zasady konserwacji różnych rodzajów materiału zwierzęcego.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-określić zależności pomiędzy budową anatomiczną a ukształtowaniem ciała zwierząt dzikich i hodowlanych.

-stosować właściwe techniki zbioru i transportu zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

-określić wzajemne ułożenie organów w obrębie ciała zwierząt kręgowych.

-konserwować i przechowywać materiał zwierzęcy, wykonywać w laboratorium preparaty zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów:

-do aktywnej postawy w zdobywaniu i rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy organizmów żywych.

-do świadomego wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy laboratoryjnej.

-pracować w zespole dokonując prawidłowego podziału wykonywanych czynności.

-dbać o bezpieczeństwo swoje i współpracowników w trakcie prac preparacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny z wykładu i ćwiczeń w proporcji 50%-50%.

WYKŁAD: Zaliczenie w formie pisemnej – Student rozwiązuje test sprawdzający wiedzę prezentowaną na wykładach.

ĆWICZENIA: Na ocenę pozytywną należy wykonać wszystkie preparaty zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.