Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i histologia układów rozrodczych zwierząt domowych i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i histologia układów rozrodczych zwierząt domowych i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Budowa anatomiczna oraz struktura histologiczna narządów i gruczołów płciowych samic i samców zwierząt domowych i laboratoryjnych, ptaków oraz zwierząt laboratoryjnych. Ocena budowy i funkcji narządów rozrodczych z uwzględnieniem ich roli w cyklu płciowym. Poznanie przebiegu spermatogenezy, oogenezy i owulacji, zapłodnienia, embriogenezy i ciąży u zwierząt domowych. Opanowanie anatomicznych podstaw wspomaganego rozrodu zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Komórka jajowa, oogeneza, budowa makroskopowa i mikroskopowa jajnika, pęcherzyki jajnikowe, ciałka żółte

2. Plemnik, spermatogeneza, budowa makroskopowa i mikroskopowa jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych samców

3. Zmiany strukturalne i czynnościowe układu rozrodczego w cyklu płciowym u samic zwierząt hodowlanych i drobnych ssaków domowych

4. Spermatogeneza i oogeneza. Zapłodnienie oraz wczesne etapy rozwoju zarodkowego /bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza

5. Błony płodowe, łożysko, krążenie płodowe u ssaków

6. Gruczoł mlekowy u samic zwierząt gospodarskich i domowych – budowa makroskopowa i mikroskopowa, mleko i siara.

7.. Narządy rozrodcze kury i koguta. Owogeneza oraz spermatogeneza u ptaków domowych i ozdobnych

8. Gruczoły dokrewne ssaków i ptaków..

Realizowane efekty kształcenia

H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY_W03, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY_W06, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _W05, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _W17, H.ZAZ.ANAT9SNI.HZOBY _K01, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _K02

Ćwiczenia

1. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego krowy. Preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy.

2. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego buhaja - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu prącia, gruczołów płciowych dodatkowych.

3. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego klaczy- preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, 1pochwy;

4. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego ogiera - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia, gruczołów dodatkowych płciowych

5. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego żeńskiego maciorki i kozy - preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy..

6. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego męskiego tryka i barana - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia, gruczołów płciowych i dodatkowych

7. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego lochy - preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy.

8. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego knura - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia, gruczołów płciowych dodatkowych

Realizowane efekty kształcenia

H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _U02, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _U05, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _U04 H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _U07, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _U11, H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY _K05, H.ZAZ.ANAT9SNI.HZOBY _K07

Literatura:

Bielańska - Osuchowska Z., Embriologia zwierząt, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

Bielańska – Osuchowska Z., 2004. Zarys organogenezy. Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa.

Kόnig H.E., Liebech H-G., 2008. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka. Poznań.

Krysiak K, Kobryń H, Kobryńczuk F., Anatomia zwierząt tom I Wydawnictwa naukowe PWN

Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia zwierząt tom II, Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa.

Kobryń H., Kobryńczuk F., Anatomia zwierząt tom III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Kuryszko J., Zarzycki J.. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa.

Zarzycki J., Histologia zwierząt domowych i człowieka PWRiL, Warszawa.

Strzeżek J., Krzymowski T., (red.).. Biologia rozrodu zwierząt Tom I i II, Wyd. Uniw. Warm-Maz.,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzą o budowie komórek, tkanek i narządów układów rozrodczych zwierząt domowych i wolno żyjących młodych oraz dojrzałych płciowo

Ma ogólną wiedzę aby scharakteryzować mechanizmy zmian w układzie rozrodczym zwierząt i powiązać z ich użytkowością rozpłodową

Rozróżnia i nazywa różnice w budowie makro i mikroskopowej układów rozrodczych samic i samców zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych

Potrafi scharakteryzować gatunkowe cechy budowy i funkcji układu rozrodczego przydatne przy stosowaniu technik wspomaganego rozrodu.

Potrafi wskazać przydatność zwierząt do badań z zakresu bioinżynierii rozrodu

Umiejętności

Posiada umiejętność wyszukiwania piśmiennictwa analizujące zmiany morfologiczne i strukturalne zachodzące w komórkach i tkankach układu rozrodczego u poszczególnych gatunków

Potrafi rozróżniać i izolować na podstawie zmian morfologiczno-histologicznych układów rozrodczych

Potrafi sformować przebieg rozwoju komórek rozrodczych oraz etapów rozwoju płodowego i pozapłodowego narządów rozrodczych

Potrafi ocenić wpływ metod wspomaganego rozrodu na zmiany w narządach płciowych samic i samców zachodzące podczas tego procesu

Określa i interpretuje zmiany w zewnętrznych narządach płciowych u zwierząt w procesie reprodukcji

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywna postawę w zdobywaniu i rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy organizmów żywych

Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej i społecznej z zakresu technik i metod bioinżynierii rozrodu

Postępuje zgodnie z zasadami etyki w praktyce zawodowej i działaniach własnych

Jest wrażliwy na los zwierząt i środowisko naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie ustnejj – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kuchta-Gładysz, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Marta Kuchta-Gładysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kuchta-Gładysz, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Marta Kuchta-Gładysz, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kuchta-Gładysz, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.