Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współdziałanie koń-terapeuta-pacjent-warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.WKTP9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współdziałanie koń-terapeuta-pacjent-warsztaty
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie praktycznych aspektów terapii pacjentów z niesprawnością ruchową i psychiczną z wykorzystaniem konia.

Pełny opis:

Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii.

Podstawy patofizjologii schorzeń leczonych hipoterapią – MPD, niedowłady wiotkie, schorzenia narządu ruchu, porażenia i niedowłady w urazach kręgosłupa, SM, uszkodzenia OUN, zespoły bólowe korzeniowe, choroby układu krążenia, cukrzyca i choroby metaboliczne, epilepsja.

Hipoterapia osób niepełnosprawnych intelektualnie (autyzm, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe) oraz uzależnionych.

Hipoterapia osób z upośledzeniem wzroku i słuchu.

Ocena przydatności konia do hipoterapii.

Organizacja pracy ośrodka hipoterapii.

Rekreacja i sport osób niepełnosprawnych.

Zajęcia praktyczne w ośrodku prowadzącym zajęcia z hipoterapii, warunki pracy zespołu hipoterapeutycznego.

Literatura:

1. Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych 2001

2. Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w terapii, rekreacji i sporcie osób niepełnosprawnych 2002

3. Strumińska A. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2007

Przegląd hipoterapeutyczny (czasopismo)

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje sposoby doskonalenia zwierząt (hodowla koni odpowiednich do hipoterapii) organizuje chów z zachowaniem dobrostanu i ochrony środowiska pracy hipoterapeuty.

Dobiera odpowiedni model zwierzęcy dla oceny parametrów konia optymalnego w pracy terapeutycznej.

Zna zakres posiadanych przez siebie umiejętności w zakresie hipoterapii, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (kursy, szkolenia).

Jest otwarty na nowe wyzwania, potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role, jest świadomy odpowiedzialności za efekty pracy zespołu, potrafi organizować pracę zespołową.

Jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka i przewidywania skutków działalności człowieka w zakresie zootechniki, środowiska bytowania zwierząt, a przede wszystkim bezpieczeństwa pracy. Wykazuje dbałość o dobrostan zwierząt.

Jest świadomy konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej i społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę do zaliczenia stanowi aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Długosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.