Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Użytkowanie koni i psów w terapii ludzi-hipoterapia i dogoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.UKP9.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Użytkowanie koni i psów w terapii ludzi-hipoterapia i dogoterapia
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas długotrwałej rehabilitacji u wielu osób obserwuje się objawy zniechęcenia i osłabienie motywacji do dalszej pracy. Wprowadzenie zwierząt jako współterapeutów powoduje wzrost motywacji i chęci do ćwiczeń. Kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie stosowania koni i psów w terapii różnych schorzeń u ludzi zmierza do upowszechniania tych metod w fizjoterapii.

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie możliwości i warunków koniecznych do zdobycia kwalifikacji terapeuty, używającego zwierzęta w terapii ludzi.

Fizyczne i psychiczne uwarunkowania zachowania się koni i psów-różnice podczas pracy z człowiekiem.

Początki i rozwój hipoterapii na świecie i w Polsce.

Początki i rozwój dogoterapii na świecie i w Polsce.

Kanony polskiej hipoterapii, podmioty zajmujące się organizacją kursów i szkoleń hipo i dogoterapeutów.

Cechy fizyczne i psychiczne koni użytkowanych w hipoterapii.

Cechy fizyczne i psychiczne psów użytkowanych w dogoterapii.

Wybór i przygotowanie konia/psa do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Paraolimpiady i sport dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka zmysłów konia i psa różnice w odbiorze bodźców zewnętrznych, i ich znaczenie w kontakcie z człowiekiem.

Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii i dogoterapii.

Formy hipoterapii, charakterystyka sprzętu i pomocy do hipoterapii i dogoterapii.

Organizacja i funkcjonowanie ośrodka prowadzącego zajęcia hipoterapii na wybranym przykładzie, zajęcia terenowe.

Hipoterapia w praktyce, zajęcia z udziałem osób niepełnosprawnych.

Praca psa terapeuty, możliwości i ograniczenia, pokaz praktyczny.

Literatura:

Anna Strumińska - Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, PWRiL

Christine Heipertz-Hengst "Jazda konna dla osób niepełnosprawnych".

Ingrid Straups "Hipoterapia. Neurofizjologiczna lecznicza jazda konna"

Barbara Teichmann Engel "Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji"

Alicja Kamińska "Hipoterapia - jazda konna rekreacyjna i sportowa dla osób niepełnosprawnych"

www.pthip.org.pl

www.funhip.republika.pl

www.pthip.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje ewolucyjne przystosowanie konia i psa do środowiska, Tłumaczy różnice w zachowaniu się koni i psów.

Objaśnia wpływ kontaktu z koniem i psem na zdrowie psychiczne i sprawność ruchową pacjenta.

Charakteryzuje cechy pokrojowe i motoryczne koni, opisuje cechy fizyczne i psychiczne psów predysponowanych do dogoterapii.

Umiejętności

Analizuje zachowanie się koni i psów, w kontakcie z człowiekiem. Umiejętnie korzysta z tej wiedzy. Ocenia predyspozycje koni i psów do hipoterapii i dogoterapii.

Poprawnie korzysta ze sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii, potrafi dobrać i dopasować sprzęt dla konia.

Umiejętnie postępuje z koniem podczas oprowadzania, stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z koniem i psem.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ryzyka związanego z użytkowanie koni i wykazuje dbałość o ich dobrostan.

Jest kreatywny, ma świadomość podnoszenia swoich kwalifikacji dla dobra osób rehabilitowanych .

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo swoje i współpracowników podczas pracy z końmi.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.