Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioterroryzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.TERR9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioterroryzm
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 3 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 4 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Charakterystyka przedmiotu: XXI wiek, w związku z rozwojem terroryzmu światowego, niesie za sobą realne zagrożenie atakiem bioterrorystycznym. Wiedza studentów na temat podstawowych patogenów mogących mieć zastosowanie w sytuacji ataku bioterrorystycznego jest mała W ramach elektywu zostanie przedstawiona historia stosowania broni biologicznej, charakterystykę patogenów stosowanych do ataku bioterrorystycznego i podstawowe objawy chorobowe

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Podstawy epidemiologii i epizootii zakaźnej (epidemia, pandemia, endemia, ogniwa łańcucha epidemiologicznego - rezerwuar zarazka, źródło i drogi zakażenia, nosicielstwo, przenosiciele ? 1 godz.

2. Warunki zaistnienia oraz przebieg choroby zakaźnej (wrota zakażenia, okres wylęgania, zapadalność, zachorowalność). Dochodzenie epidemiologiczne Metody zapobiegania i zwalczania epidemii (kordon sanitarny, kwarantanna) ? 2 godz..

3. Choroby odzwierzęce (leptospiroza, wścieklizna, wąglik, gruźlica, borelioza), zakażenia endogenne, zakażenia mieszane. Zabezpieczenie przeciwepidemiczne w przypadku wystąpienia chorób wysoce zaraźliwych ? 2 godz.

4. Współczesne zagrożenia epizootyczne i epidemiologiczne. Historia stosowania broni biologicznej. Istota bioterroryzmu. (2 godz.)

5. Czynniki zakaźne, które potencjalnie mogą być użyte jako broń biologiczna. Zagrożenia związane z zakażeniem tularemią. Zagrożenia związane z zakażeniem dżumą i cholerą. Wirusowe gorączki krwotoczne. Wirus ospy (2 godz.)

6. Egzotoksyny wytwarzane przez bakterie Bacillus anthracis oraz Clostridium botulinum. Inne substancje biologiczne, które potencjalne mogą być wykorzystane jako broń biologiczna. Egzotoksyny bakterii z rodzajów Staphylococcus (neurotoksyny, enterotoksyny); mykotoksyny (2 godz.)

7. Organizacje powołane do walki z terroryzmem, akty prawne związane z eliminacją broni biologicznej. Światowy monitoring zakażeń. Zagadnienia związane z rozpoznaniem ataku bioterrorystycznego. Współczesne techniki diagnostyczne. (2 godz.)

8. Zasady postępowania w przypadku zajścia ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej: sposoby wykrywania i identyfikacji użytego czynnika, przeciwdziałanie skutkom użycia broni biologicznej. Przeciwdziałanie skutkom użycia broni biologicznej. Szczepienia. (2 godz.)

Literatura:

1. Chomiczewski K, Kocik J.,, Szkoda T., Bioterroryzm Zasady postępowania lekarskiego, PZWL, 2002

2. Smolek I., Skalnik Ch. Langbein K., Bioterroryzm. Muza, 2003,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawą wiedzę z zakresu biologii molekularnej i modyfikacji genetycznej drobnoustrojów i ich wykorzystania jako groźna broń biologiczna przez terrorystów

Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu zagrożeń zdrowotnych związanych z możliwościami ataku bioterrorystycznego

Analizowania skutków skażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi środowiska

Posiada ogólną wiedzę o technikach diagnostycznych do identyfikowania broni biologicznych

Zna zagrożenie zdrowia własnego

Umiejętności

Zna zagrożenia zdrowia człowieka spowodowane przez nieetyczne postępowanie

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i uczenia przez całe okres pracy zawodowej

Rozumie znaczenie odpowiedzialności za zdrowie i życie przy wykonywaniu badań z materia

W razie potrzeby potrafi wyszukać informacje związane z zagrożeniem bronią biologiczną i zapobieganiem skutkom ich użycia.

Rozumie potrzebę informowania wiedzy o zagrożeniach o chorobach odzwierzęcych w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.