Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prewencja i profilaktyka na fermach zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.PPNF9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prewencja i profilaktyka na fermach zwierząt futerkowych
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka warunków utrzymania mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych. Ocena stanu zdrowia stada. Wymogi sanitarno - weterynaryjne ubocznych produktów zwierzęcych przeznaczonych do wykorzystania dla mięsożernych zwierząt futerkowych. Programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Wiadomości wstępne, pojęcie zdrowia i choroby. Certylikacja ferm w odniesieniu do ochrony zdrowia i dobrostanu. 1 godz.

2. Przyczyny chorób – wewnątrz i zewnątrzpochodne, czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne 2 godz.

3. Wybrane schorzenia przewodu pokarmowego, przyczyny chorób, w tym żywieniowe, zapobieganie u roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych. 2 godz.

4. Przegląd ważniejszych schorzeń niezakaźnych, ich przyczyny, w tym uwarunkowania środowiskowe, szczególnie w okresie rozrodu i odchowu młodych, sposoby zapobiegania. 2 godz.

5. Choroby zakaźne i zaraźliwe występujące u zwierząt futerkowych, zapobieganie. 2 godz.

6. Ważniejsze choroby inwazyjne i grzybicze. Środki zapobiegające szerzeniu się chorób inwazyjnych, odrobaczanie zwierząt, dewastacja pasożytów w środowisku zewnętrznym 3 godz.

7. Pobierania materiału do badań laboratoryjnych; rozpoznawania i postępowanie przy wystąpieniu chorób u zwierząt futerkowych. Ocena stanu zdrowia zwierząt na podstawie badań klinicznych. Ocena stanu zdrowia zwierząt na podstawie badań laboratoryjnych 2 godz.

8. Przepisy BHP przy obsłudze zwierząt. Metody obchodzenia się ze zwierzętami, poskramianie 2 godz.

Razem wykłady 15 godz.

Tematyka ćwiczeń

1. Ochrona zdrowia hodowlanych zwierząt futerkowych. Zapobieganie najczęściej występującym chorobom zwierząt futerkowych 1 godz.

2. Selekcja zdrowotna – ocena stanu zdrowia 1 godz.

3. Lokalizację i budownictwo fermowe warunkujące stan zdrowia zwierząt 1 godz.

4. Aspekty sanitarne pasz pochodzenia zwierzęcego. Przepisy sanitarne dla ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia dla zwierząt mięsożernych. Aspekty sanitarne pasz pochodzenia roślinnego. Stan sanitarny wody 2 godz.

5. Zapobieganie chorobom niedoborowym i przemiany materii. Dodatki witaminowo-mineralne 1 godz.

6. Zapobieganie chorobom zakaźnym. Postępowanie w chorobach wirusowych, bakteryjnym i pasożytniczych. 2 godz.

7. Ćwiczenia praktyczne na fermach zwierząt futerkowych mięsożernych (lisy, norki i jenoty) 4 godz.

8. Ćwiczenia praktyczne na fermach zwierząt futerkowych roślinożernych (króliki i szynszyle) 3 godz.

Razem ćwiczenia 15 godz.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje system chowu zwierząt futerkowych gwarantujący zachowanie ich dobrostanu i zdrowotności

Zna zasady oceny i obrotu surowcami odpadowymi pochodzenia zwierzęcego

Zna przyczyny chorób oraz wektory ich szerzenia na fermach zwierząt futerkowych

Opisuje i charakteryzuje mechanizmy rozwoju chorób i oporności u hodowlanych zwierząt futerkowych

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu fizjologii i patologii żywienia oraz przemian metabolicznych u roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych

Umiejętności

Organizuje chów zwierząt futerkowych z zachowaniem zasad ochrony zdrowia zwierząt oraz środowiska hodowlanego

Dobiera i stosuje metody przetwarzania i przechowywania niejadalnych produktów spożywczych

Posiada zdolność podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz zagrożeń epizootycznych w środowisku ferm

Potrafi zaproponować odpowiednie metody oceny jakości i przydatności do skarmiania pasz pochodzenia zwierzęcego

Posiada umiejętność doboru pasz i normowania żywienia zwierząt chorych lub po zabiegach weterynaryjnych

Kompetencje społeczne

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia własnej lub kierowania fermą zwierząt futerkowych

Jest świadomy znaczenia prewencji i profilaktyki na fermach futerkowych

Dba o zdrowie i optymalne warunki chowu podległych mu zwierząt

Jest wrażliwy na los zwierząt i postępuje humanitarnie przy uśmierzaniu zwierząt na skóry

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej i praktycznej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi, na co najmniej 3 pytania; W ramach ćwiczeń praktycznych musi wykonać prawidłowo badania kliniczne i sekcyjne zwierząt fermowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.