Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.KOMO9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna komórki
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 2 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami mikroskopowymi stosowanymi w biologii komórki. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z metodami obrazowania i analizy obrazu w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Omawiane również będą metody densytometryczne, morfometryczne i stereologiczne służące do analizy różnych parametrów komórkowych, a także podstawowe zagadnienia z cytometrii przepływowej

Pełny opis:

Wykłady1. Zasady działania mikroskopów świetlnych i elektronowych, rodzaje obiektywów, kondensorów i okularów oraz sposoby ich wykorzystania - 2 godz.

2. Metody badawcze w biologii komórki: metody przygotowania i obrazowania materiałów biologicznych w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Metody stereologiczne. - 2 godz.

3. Cytometria przepływowa - 1 godz.

Ćwiczenia

1. Nauka ustawienia oświetlenia Kohlera w mikroskopie pracującym w jasnym polu. Techniki mikroskopowania przy użyciu obiektywów immersyjnych - 2 godz.

2. Metody przygotowania i obrazowania materiału biologicznego w mikroskopie świetlnym - 3 godz.

3. Pomiary parametrów komórkowych (ilość, wielkość, gęstość komórek) - 4 godz.

4. Pomiary intensywności reakcji enzymatycznych. Analiza preparatów histochemicznych i cytochemicznych - 2 godz.

5. Analiza preparatów w mikroskopie kontrastowo-fazowym (pomiary struktur komórkowych)- 2 godz.

6. Dokumentacja fotograficzna i analiza obrazu - 2 godz.

7. Mikroskopia konfokalna - techniki obrazowania i komputerowa analiza danych - 3 godz.

8. Mikroskopia elektronowa (mikroskopo transmisyjny i skaningowy)- techniki przygotowania, obrazowania i analizy obrazu - 4 godz.

9. Cytometria przepływowa - 3 godz.

Literatura:

Mercer E.H., Birbeck M.S.C. Mikroskopia elektronowa. PWN Warszawa 1970Litwin J.A. Podstawy technik mikroskopowych. Collegium Medicum UJ Kraków 1995Sokołowski J., Pluta B., Nosiła. Elektronowy mikroskop skaningowy. Skrypty uczelniane Politechniki Śląskiej, Gliwice 1979

Lisiecka U., Kostro K., Jarosz Ł. Cytometria przepływowa jako nowoczesna metoda w diagnostyce i prognozowaniu chorób. Medycyna Weterynaryjna 2006, 62 (9) 998-1001

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Charakteryzuje i objaśnia budowę i zasady działania mikroskopów świetlnych i elektronowych

- Opisuje i definiuje metody i techniki stosowane w biologii komórki

Umiejętności

- Obsługuje mikroskop świetlny, prawidłowo ustawia oświetlenie, a także dobiera odpowiednie techniki w celu obrazowania struktur komórkowych

- Wykorzystuje metody komputerowej analizy obrazu do pomiarów densytometrycznych, stereologicznych i morfometrycznych parametrów komórkowych oraz intensywności reakcji histochemicznych

- Wykonuje dokumentację fotograficzną, a także opracowuje i analizuje statystycznie wyniki przeprowadzonej analizy

Kompetencje społeczne

- Potrafi współpracować w ramach małego zespołu przyjmując różne role, a także odpowiedzialność za efekty pracy zespołu

- Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka stosowania odczynników chemicznych w analityce laboratoryjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.