Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioterroryzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.BTE9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioterroryzm
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W związku z rozwojem terroryzmu światowego, niesie za sobą realne zagrożenie atakiem bioterrorystycznym. Wiedza studentów na temat podstawowych patogenów mogących mieć zastosowanie w sytuacji ataku bioterrorystycznego jest mała W ramach elektywu zostanie przedstawiona historia stosowania broni biologicznej, charakterystykę patogenów stosowanych do ataku bioterrorystycznego i podstawowe objawy chorobowe

Pełny opis:

1. Podstawy epidemiologii i epizootii zakaźnej (epidemia, pandemia, endemia, ogniwa łańcucha epidemiologicznego - rezerwuar zarazka, źródło i drogi zakażenia, nosicielstwo, przenosiciele

2. Warunki zaistnienia oraz przebieg choroby zakaźnej (wrota zakażenia, okres wylęgania, zapadalność, zachorowalność). Dochodzenie epidemiologiczne Metody zapobiegania i zwalczania epidemii (kordon sanitarny, kwarantanna)

3. Choroby odzwierzęce (leptospiroza, wścieklizna, wąglik, gruźlica, borelioza), zakażenia endogenne, zakażenia mieszane. Zabezpieczenie przeciwepidemiczne w przypadku wystąpienia 2chorób wysoce zaraźliwych

4. Współczesne zagrożenia epizootyczne i epidemiologiczne. Historia stosowania broni biologicznej. Istota bioterroryzmu.

5. Czynniki zakaźne, które potencjalnie mogą być użyte jako broń biologiczna. Zagrożenia związane z zakażeniem tularemią. Zagrożenia związane z zakażeniem dżumą i cholerą. Wirusowe gorączki krwotoczne. Wirus ospy.

6. Egzotoksyny wytwarzane przez bakterie Bacillus anthracis oraz Clostridium botulinum. Inne substancje biologiczne, które potencjalne mogą być wykorzystane jako broń biologiczna. Egzotoksyny bakterii z rodzajów Staphylococcus (neurotoksyny, enterotoksyny); mykotoksyny.

7. Organizacje powołane do walki z terroryzmem, akty prawne związane z eliminacją broni biologicznej. Światowy monitoring zakażeń. Zagadnienia związane z rozpoznaniem ataku bioterrorystycznego. Współczesne techniki diagnostyczne.

8. Zasady postępowania w przypadku zajścia ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej: sposoby wykrywania i identyfikacji użytego czynnika, przeciwdziałanie skutkom użycia broni biologicznej. Przeciwdziałanie skutkom użycia broni biologicznej. Szczepienia

Realizowane efekty nauczania;

H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_W01 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_W02 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_W03 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_W04 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_W05 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_U01 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_K01 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_K02 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_K03 H.ZAZ.BTE9.SL.HBIOY_K04

Literatura:

1. Chomiczewski K, Kocik J.,, Szkoda T., Bioterroryzm Zasady postępowania lekarskiego, PZWL, 2002

2. Smolek I., Skalnik Ch. Langbein K., Bioterroryzm. Muza, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawą wiedzę z zakresu biologii molekularnej i modyfikacji genetycznej drobnoustrojów i ich wykorzystania jako groźna broń biologiczna przez terrorystów

Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu zagrożeń zdrowotnych związanych z atakiem bioterrorystycznym

Analizowania skutków skażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi środowiska

Posiada ogólną wiedzę o technikach diagnostycznych do identyfikowania broni biologicznych

Umiejętności

Zna zagrożenia zdrowia człowieka spowodowane przez nieetyczne postępowanie

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i uczenia przez całe okres pracy zawodowej

Rozumie znaczenie odpowiedzialności za zdrowie i życie przy wykonywaniu badań z materia

W razie potrzeby potrafi wyszukać informacje związane z zagrożeniem bronią biologiczną i zapobieganiem skutkom ich użycia.

Rozumie potrzebę informowania wiedzy o zagrożeniach o chorobach odzwierzęcych w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia w formie ustnej prezentacji na zaproponowane tematy oraz odpowiedzi na pytania z zakresu wykładu oraz zawartych w przygotowanej przez studenta prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)