Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w rozrodzie zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.BRZF9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt futerkowych
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologicznymi podstawami regulacji funkcji rozrodczych monoestralnych i poliestralnych hodowlanych oraz domowych przedstawicieli Canidae i Rodentia. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe metody biotechniczne (kriokonserwacja gamet i zarodków, sztuczne unasienianie) oraz możliwości ich praktycznego zastosowania w hodowli zwierząt futerkowych

Efekty kształcenia: Umiejętność wykorzystania osiągnięć biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt futerkowych

Pełny opis:

1 Biotechnologia w hodowli i chowie zwierząt futerkowych – przeszłość, stan obecny i przyszłość - 1 godz.

2. Stan i perspektywy chowu i hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i na świecie. Zwierzęta futerkowe w domu. - 2 godz.

3, Środowiskowe i genetyczne czynniki warunkujące płodność i plenność samic zwierząt fermowych i domowych – 1 godz.

4. Specyfika rozrodu fermowych i domowych przedstawicieli psowatych, łasicowatych, gryzoni i zajęczaków. – 2 godz.

5. Metody określania fazy cyklu płciowego oraz terminu krycia i unasieniania samic hodowlanych i domowych (Zajęcia praktyczne) – 2 godz.

6.. Synchronizacja i regulacja cyklu płciowego u domowych i fermowych psowatych i łasicowatych, gryzoni i królików (zajęcia praktyczne)– 2 godz.

7..Biologia i kriokonserwacja nasienia fermowych i domowych psowatych, gryzoni i królików – 3 godz.

8. Unasienianie samic chowu i hodowli zwierząt futerkowych (Zajęcia praktyczne) – 2 godz. .

..

Literatura:

Literatura

Farstad W. Periovulatory endocrinology, oocyte maturation, fertilization and fertility in the female blue fox (Alopex lagopus), NVC, Oslo, 1993.

Kużniewicz J., Filistowicz A., Hodowla zwierząt futerkowych. Wydawnictwa Wyd. AR Wrocław, 1999,

Tausen A-H., Valtonen M., Reproduction in carnivorous fur bearing animals. Nordiska Jordbuksforskkares Forening, NIF-Utredning /Raport nr 75, 1992

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.