Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne kierunki embriologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.BKE99.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne kierunki embriologii
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Student zostanie zapoznany z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny embriologii stosowanej zwierząt i człowieka. Zostaną omówione zwierzęce modele badawcze i możliwości ich wykorzystania w medycynie człowieka.

Pełny opis:

Wykłady:

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące: prawnych możliwości wykorzystania zwierząt jako modele badawcze w embriologii, poszczególne gatunki zwierząt wykorzystywanych w embriologii stosowanej, najnowsze osiągnięcia z dziedziny embriologii stosowanej zwierząt i człowieka

Ćwiczenia:

Studenci pod kontrolą lekarza weterynarii będą uczestniczyć w zabiegach sterylizacji i kastracji kotów i psów domowych, oraz zostaną przeszkoleni z procedur obchodzenia się ze zwierzetami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w biomedycznych badaniach embriologicznych zgodznie z zaleceniami komisji bioetycznej

Literatura:

Bielański A. Tischner M.: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt gospodarskich" DrukRol 1995

Efekty uczenia się:

Student będzie posiadał podstawy teoretyczne i praktyczne dotyczące wykorzystywania zwierząt w badaniach dotyczących embriologii stosowanej człowieka

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kochan
Prowadzący grup: Joanna Kochan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Student zostanie zapoznany z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny embriologii stosowanej zwierząt i człowieka.

Zostaną omówione zwierzęce modele badawcze i możliwości ich wykorzystania w medycynie człowieka.

Pełny opis:

Wykłady:

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące: prawnych możliwości wykorzystania zwierząt jako modele badawcze w embriologii,

poszczególne gatunki zwierząt wykorzystywanych w embriologii stosowanej, najnowsze osiągnięcia z dziedziny embriologii stosowanej

zwierząt i człowieka

Ćwiczenia:

Studenci pod kontrolą lekarza weterynarii będą uczestniczyć w zabiegach sterylizacji i kastracji kotów i psów domowych, oraz zostaną

przeszkoleni z procedur obchodzenia się ze zwierzetami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w biomedycznych badaniach

embriologicznych zgodznie z zaleceniami komisji bioetycznej

Literatura:

Bielański A. Tischner M.: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt gospodarskich" DrukRol 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kochan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Student zostanie zapoznany z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny embriologii stosowanej zwierząt i człowieka.

Zostaną omówione zwierzęce modele badawcze i możliwości ich wykorzystania w medycynie człowieka.

Pełny opis:

Wykłady:

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące: prawnych możliwości wykorzystania zwierząt jako modele badawcze w embriologii,

poszczególne gatunki zwierząt wykorzystywanych w embriologii stosowanej, najnowsze osiągnięcia z dziedziny embriologii stosowanej

zwierząt i człowieka

Ćwiczenia:

Studenci pod kontrolą lekarza weterynarii będą uczestniczyć w zabiegach sterylizacji i kastracji kotów i psów domowych, oraz zostaną

przeszkoleni z procedur obchodzenia się ze zwierzetami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w biomedycznych badaniach

embriologicznych zgodznie z zaleceniami komisji bioetycznej

Literatura:

Bielański A. Tischner M.: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt gospodarskich" DrukRol 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.