Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia gamet i zarodków ssaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.BGZS9.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia gamet i zarodków ssaków
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Biologia z podstawowymi biotechnikami wspomaganego rozrodu ssaków. Na wykładach omawiane są m.in. metody zapłodnienia in vitro, uzyskiwania zwierząt klonalnych oraz transplantacji zarodków. Omawiane są również biotechnologiczne metody ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem oraz najnowsze osiągnięcia w wyżej wymienionych dziedzinach.

Pełny opis:

Wykłady

Biotechnologie gamet i zarodków - rozwój badań i najważniejsze osiągnięcia; Biologiczne i molekularne podstawy zapłodnienia in vitro i rozwoju zarodkowego; Zapłodnienie in vitro: metody klasyczna i wspomagane mikrochirurgiczne; Metody hodowli i oceny zarodków; Klonowanie zarodkowe ssaków; Klonowanie somatyczne i międzygatunkowe ssaków, problemy i nadzieje; Chimery i hybryd w embriologii eksperymentalnej ssaków; Konserwacja gamet i zarodków; Transplantacja zarodków, metody i zastosowanie w hodowli zwierząt; Metody regulacji płci zarodków, diagnostyka przedimplantacyjna; Aktywacja partenogenetyczna oocytów ssaków, dlaczego zarodki obumierają ? Zwierzęta transgeniczne i metody ich uzyskiwania; Komórki macierzyste, typy i możliwości wykorzystania; Możliwości i ograniczenia stosowania technik wspomaganego rozrodu w badaniach biomedycznych – panel dyskusyjny, prezentacje w oparciu o samodzielnie wybraną literaturę przedmiotu

Literatura:

1. Bielański A, Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych. Wyd. Drukrol, 1997.

2. Zwierzchowski L, Jaszczak K, Modliński J. Biotechnologia Zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Kurpisz M (praca zbiorowa): Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, (2002) str: 77-112; 361-369

4. Kątska-Książkiewicz L., Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków ssaków. W: Hodowla komórek i tkanek, pod red.Stokłosowa S, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

najważniejsze odkrycia z zakresu biotechnik wspomaganego rozrodu zwierząt i ich znaczenie ; fizjologiczne etapy dojrzewania gamet, zapłodnienia i rozwoju zarodkowego ssaków w aspekcie embriologii eksperymentalnej i biotechnik wspomaganego rozrodu; podstawowe metody pozaustrojowej produkcji zarodków ssaków, możliwości manipulacji na gametach i zarodkach, możliwości i ograniczenia stosowania technik wspomaganego rozrodu w hodowli zwierzą, badaniach poznawczych i biomedycznych.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

przygotować i wygłosić prezentację na wybrany temat, opracowaną na podstawie samodzielnie zebranej literatury przedmiotu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent: samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej w zakresie omawianych treści programowych; ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką oraz świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania technik embriologii eksperymentalnej w badaniach biomedycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: aktywny udział w dyskusji, prezentacja na wybrany/proponowany temat w oparciu o samodzielnie wyszukaną literaturę przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)