Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia porównawcza zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.APZ9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia porównawcza zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

WYKŁADY

Historia i metody anatomii porównawczej. Cechy homologiczne i konwergencje.

Anatomia porównawcza kręgowców - układ oddechowy.

Anatomia porównawcza kręgowców - układ pokarmowy.

Anatomia porównawcza kręgowców - układ powłokowy.

Anatomia porównawcza kręgowców - układ moczowo płciowy.

Anatomia porównawcza kręgowców - układ nerwowy i narządy zmysłów.

Anatomia porównawcza kręgowców - układ naczyniowy.

ĆWICZENIA

Wprowadzenie do zajęć. Zasady pracy i BHP w pracowni prosektoryjnej. Rozpoznawanie homologii

i konwergencji.

Sekcja ryby.

Sekcja płaza.

Sekcja gada.

Sekcja ptaka.

Sekcja ssaka roślinożernego.

Sekcja ssaka mięsożernego/wszystkożernego.

Literatura:

Podstawowa

Przespolewska H. i wsp. 2014. Podstawy anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, Warszawa.

Hempel-Zawitkowska, J. 2021. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

Kardong V.K. 2018. Loose Leaf for Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution 8th Edition. McGraw Hill

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., 2011 Anatomia zwierząt tom I-III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - Student/-ka zna i rozumie:

-historię anatomii porównawczej i jej techniki

-różnice anatomii głównych grup kręgowców w kontekście ewolucyjnym

UMIEJĘTNOŚCI - Student/-ka potrafi:

-omówić zmiany ewolucyjne układów i narządów u kręgowców

-samodzielnie przeprowadzić sekcję kręgowca i opisać jej wyniki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student/-ka jest gotów/-owa do:

-pracy zespołowej w celu przeprowadzenia sekcji i opisania jej wyników

-stosowania wiedzy dotyczącej anatomii w trakcie własnej kariery

zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej (pytania testowe + pytania otwarte). Na ocenę

pozytywną należy uzyskać minimum 50% punktów. Ocena z zaliczenia wykładów stanowi 60% oceny końcowej z kursu.

Ćwiczenia

Obecność na zajęciach, przeprowadzenie sekcji i uzyskanie pozytywnej oceny

z sprawozdań z wszystkich sekcji. Ocena z ćwiczeń stanowi 40% oceny końcowej z kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska-Dul, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska-Dul, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Anna Grzesiakowska-Dul, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)