Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ANZWI.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia zwierząt
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu skrócony opis przedmiotuTreść kształcenia:Budowa anatomiczna oraz struktura histologiczna poszczególnych narzadów organizmu zwierzat hodowlanych.Efekty kształcenia: Poznanie anatomii makroskopowej i mikroskopowej narządów układu pokarmowego, krwionosnego, oddechowego i moczopłciowego. zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z dziedziny cytologii, histologii ogólnej, osteologii embriologii i endokrynologii.

Pełny opis:

Brak opisuTEMATYKA WYKŁADÓW

Wprowadzenie do przedmiotu. Budowa i funkcja komórki somatycznej i płciowej, organella komórkowe.

Histologia ogólna: tkanki - typy i budowa.

Obraz mikroskopowy i ultrastrukturalny tkanek.

Podział i budowa układu pokarmowego przeżuwaczy (bydła, owcy, kozy), świni, konia i mięsożernych (psa, kota).

Charakterystyka umięśnienia - rozwój, podział mięśni. Klasyfikacja i budowa mięśni, skład chemiczny mięśni. Siła fizjologiczna mięśni i omięsnej.

Układ naczyniowy krwionośny i narządy krwiotwórcze. Układ chłonny i limfocytotwórczy, narządy chłonne, śledziona, grasica i szpik kostny.

Układ oddechowy - budowa j. nosowej, gardła, krtani, tchawicy, płuc.

Ogólna budowa układu nerwowego. Narządy zmysłów.

Struktura powłoki wspólnej. Budowa makro- skopowa skóry z uwzględnieniem włosów i gruczołów skóry oraz ich udział w procesach termoregulacyjnych.

Budowa układu moczowego przeżuwaczy, świni, konia i mięsożernych z uwzględnieniem krążenia nerkowego, budowy i funkcji nefronu.

Budowa anatomiczna i histologiczna samiczych narządów płciowych przeżuwaczy, świni, konia i mięsożernych .Oogeneza i folikulogeneza, owulacja, budowa i funkcje ciałka żółtego.

Budowa anatomiczna i histologiczna narządów płcowych samczych przeżuwaczy, świni,konia i mięsożernych. Gruczoły płc.dodatk. Spermatogeneza i spermiogeneza

Wybrane zagadnienia z embriologii zwierząt. Embriogeneza-blastogeneza i organogeneza. Zapłodnienie, różnicowanie tarczki zarodkowej, listków zarodkowych i warstwy pozazarodkowej - odżywczej. Błony płodowe, łożysko, krążenie płodowe.

Gruczoły dokrewne.

Anatomia ptaka.

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

Rozwój kości, sposoby kostnienia, podział

i budowa kości, okostna. Charakterystyka układu kostnego przeżuwaczy (bydła, owcy, kozy), świni, konia i mięsożernych (psa, kota).

Budowa mikro- i submikroskopowa j.cienkiego i grubego. Klasyfikacja i budowa makro i mikrosk. gr. trawiennych: ust, żołądkowych, jelitowych, wątroby i trzustki.

Układ krwionośny - serce, tętnice, żyły, naczynia włosowate.

Układ oddechowy - budowa j. nosowej, gardła, krtani, tchawicy i płuc.

Układ nerwowy - mózgowie, rdzeń kręgowy.

Narządy zmysłów

Budowa skóry, gruczoły potowe, łojowe, włosy. Gruczoł

mlekowy - budowa makro- i mikroskopowa. Wytwory naskórka; opuszki palców, pazury, racice, kopyta, rogi.

Układ moczowy - nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

Układ rozrodczy samicy - budowa makro- i mikrosko -

powa jajnika, jajowodu, macicy, pochwy, przedsionka pochwy.

Układ rozrodczy samca. Budowa makro-i mikroskopowa jądra, najądrza, nasieniowodu, narządu kopulacyjnego, moszny, przewodu moczowo-płciowego, gruczołów płciowych dodatkowych.

Egzenteracja owcy i kury.

Literatura:

Brak literatury

Akajewski A. Anatomia zwierząt domowych, PWRiL

Krysiak K.,Świeżyński K.: Anatomia zwierząt tom I i II, PWN

Kuryszko J., Zarzycki J.: Histologia zwierząt. PWRiN

Zarzycki J.: Histologia zwierząt domowych i człowieka PWRiL

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje budowę komórki zwierzęcej, nazywa i rozróżnia podstawowe tkanki i układy anatomiczne zwierząt gospodarskich oraz ptaków, potrafi określić podstawy budowy i funkcjonowania komórek i tkanek tworzących najważniejsze narządy i układy organizmu zwierzęcego.

Potrafi scharakteryzować zmiany rozwojowe i wzrostowe w budowie anatomicznej i funkcji narządów zwierząt gospodarskich i ptaków.

Potrafi wytłumaczyć zależności pomiędzy anatomiczna budową i funkcja narządów i układów w produkcji zwierzęcej.

Umiejętności

Określa zależności pomiędzy budową anatomiczną, a funkcją organizmu zwierzęcego.

Ocenia budowę anatomiczną poszczególnych narządów i układów organizmu zwierzęcego.

Potrafi określić procesy i zmiany zachodzące w budowie organizmu zwierzęcego związane ze wzrostem, rozwojem i użytkowością.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywna postawę w zdobywaniu i rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy organizmów żywych.

Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej i społecznej za produkcję.

Jest wrażliwy na los zwierząt i środowisko naturalne.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

- Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

- Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

- Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

- Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.