Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia porównawcza zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ANPO9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia porównawcza zwierząt
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 2 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści kształcenia

Etapy rozwoju anatomii porównawczej na tle postępów badań anatomicznych, podstawowe pojęcia, działy anatomii, jej związek z innymi dyscyplinami nauk biologicznych. Układ motoryczny zwierząt: budowa szkieletu i topografia mięśni. Zmienność morfologiczna czaszki i uzębienia. Budowa anatomiczna i różnice gatunkowe wybranych układów zwierząt domowych: pokrycie ciała, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ pokarmowy, oddechowy, krwionośny, dokrewny, wydalniczy i rozrodczy.

Efekty kształcenia

Zdobycia wiedzy z zakresu anatomii opisowej, topograficznej i czynnościowej zwierząt gospodarskich.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Osie, płaszczyzny i okolice ciała kręgowców i człowieka. Określanie położenia najważniejszych narządu w jamach ciała zwierząt 1 godz. .

Powłoka wspólna i jej przydatki. Tkanka podskórna, skóra właściwa, naskórek i jego wytwory. Gruczoł mlekowy ssaków domowych – 2 godz. .

Czaszka jako całość, różnice gatunkowe, płciowe oraz związane z wiekiem – 2 godz.

Układ ruchu: ogólna budowa i podziały, właściwości, - 2 godz.

Ogólna budowa i podział narządów wewnętrznych, ich umiejscowienie w jamach ciała – 2 godz.

Układ krwionośny i chłonny: narządy i ich funkcje, budowa anatomiczna cechy gatunkowe. Budowa węzłów chłonnych i naczyń chłonnych; funkcje układu limfatycznego. –2 godz.

Morfologia mózgu kręgowców-podział, właściwości strukturalne i funkcjonalne – 2 godz.

Morfologia topograficzna w badaniach RTG i USG – 2 godz.

Tematyka ćwiczeń praktycznych ..

Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady BHP w sali prosektoryjnej. Podstawowe zasady prowadzenia egzenteracji/sekcji drobnych kręgowców. – 2 godz.

Systematyka i ogólna charakterystyka gryzoni. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna szynszyli fermowej. Opis sekcji – 2 godz.

Ogólna charakterystyka i budowa zewnętrzna królików. Egzenteracja królika – 2 godz.

Anatomia porównawcza wybranych gatunków ryb – 2 godz.

Ogólna systematyka i charakterystyka Carnivora. Powłoka wspólna i narządy wewnętrzne fermowych psowatych i łasicowatych – 2 godz. .

Systematyka i ogólna charakterystyka budowy ptaków. Budowa zewnętrzna i opis sekcji wybranych przedstawicieli ptaków – 2 godz. . .

Systematyka i ogólna charakterystyka oraz anatomia porównawcza różnych grup węzy – 2 godz.

Wybrane zagadnienia z anatomii doświadczalnej. Lokalizacja dużych naczyń krwionośnych. Miejsca typowe badania tętna, pobierania krwi i wkłuć dożylnych i dotętniczych. Budowa ściany jamy brzusznej –miejsca wkłuć dootrzewnowych. Typowe dojścia do wybranych narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej.- 2 godz.

Ćwiczenia praktyczne w Sali anatomicznej, zakładach doświadczalnych, przychodniach weterynaryjnych i ubojniach.

Liczba studentów ograniczona do 30 osób. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest uzyskanie zaliczenia z Anatomii i Biologii Komórki.

Literatura:

Materiały źródłowe:

Atlas anatomii topograficznej zwierząt Petera Popesco, PWRiL, Warszawa, 2008.

Kόnig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka, 2008.

Kobryń F., Kobryńczuk K. Kompendium anatomii topograficznej, Wydawnictwo SGGW, 2001.

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych., PWRiL.,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje gatunkowe różnice w budowie poszczególnych układów i narządów u wybranych przedstawicieli ssaków i ptaków.

Potrafi prawidłowo nazwać i określić położenie podstawowych elementów anatomicznych w okolicach ciała człowieka

Zna podstawowe mianownictwo anatomiczne

Opisuje zmiany ewolucyjne budowy anatomicznej różnych grup kręgowców

Umiejętności

Poznaje techniki preparatyki i egzenteracji małych kręgowców .

Potrafi wykazać różnice w budowie i położeniu najważniejszych narządów i układów u wybranych przedstawicieli kręgowców.

Rozumie ewolucyjne przystosowanie budowy i funkcji układów i narządów u wybranych zwierząt a ich trybem życia.

Wyszukuje literaturę naukową potrzebną do poszerzenia zdobytej podczas zajęć wiedzy dotyczącej budowy i funkcji organizmów zwierzęcych

Kompetencje społeczne

Wykazuje postawę dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych

Rozumie konieczność przestrzegania przepisów BHP w trakcie preparatyki zwierząt

Prezentuje postawę humanitarnego traktowania wszystkich istot żywych

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.