Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ANMA9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zwierząt
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 2 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Obraz anatomiczny i histologiczny narządów płciowych samców i samic przeżuwaczy bydła, owcy, kozy, świni, konia, psa, kota oraz ptaków domowych. U samic przedstawiona zostanie budowa anatomiczna i histologiczna jajników z uwzględnieniem oogenezy i funkcji hormonalnej (pęcherzyki jajnikowe dojrzałe i ciałko żółte), jajowodów, macicy, pochwy, przedsionka i zewnętrznych narządów płciowych. U samców studenci zapoznają się z różnicami gatunkowymi w budowie i funkcji jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych oraz cewki moczowo-płciowej.

Efekty kształcenia: Poznanie budowy i czynności wybranych struktur anatomicznych. Opanowanie odpowiedniego mianownictwa anatomicznego; Nabycie umiejętności określania stanu funkcjonalnego wybranych układów i narządów.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Komórka jajowa, oogeneza, budowa makroskopowa i mikroskopowa jajnika, pęcherzyki jajnikowe, ciałka żółte ? 2 godz.

2. Plemnik, spermatogeneza, budowa makroskopowa i mikroskopowa jąder, najądrzy, gruczołów płciowych dodatkowych samców ? 2 godz..

3. Zmiany strukturalne i czynnościowe układu rozrodczego w cyklu płciowym u samic zwierząt hodowlanych i drobnych ssaków domowych - 2 godz.

4. Zapłodnienie oraz wczesne etapy rozwoju zarodkowego /bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza ? 2 godz.

5. Błony płodowe, łożysko, krążenie płodowe u ssaków - 2 godz..

6. Gruczoł mlekowy u samic zwierząt gospodarskich i domowych ? budowa makroskopowa i mikroskopowa, mleko i siara ? 2 godz.

7. Narządy rozrodcze kury i koguta. Owogeneza oraz spermatogeneza u ptaków domowych i ozdobnych ? 2 godz.,

8. Gruczoły dokrewne ssaków i ptaków ? 1 godz..

Tematyka ćwiczeń

1. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego krowy. Preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy - 1 godz.

2. Ćwiczenia terenowe - badania kliniczne układu rozrodczego krowy - 1 godz..

3. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego buhaja -preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu prącia, gruczołów płciowych dodatkowych - 1 godz..

4. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego klaczy- preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy - 1 godz..

5. Ćwiczenia terenowe - badania kliniczne układu rozrodczego klaczy metodą ultrasonograficzną - 1 godz.

6. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego ogiera - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia, gruczołów dodatkowych płciowych - 1 godz.

7. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego żeńskiego owcy i kozy - preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy - 1 godz.

8. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego męskiego owcy i kozy - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia, gruczołów płciowych i dodatkowych - 1 godz.

9. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego żeńskiego świni - preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy - 1 godz.

10. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego męskiego świni - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia, gruczołów płciowych dodatkowych - 1 godz.

11. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego kotki i suki - preparaty mokre i histologiczne jajnika, jajowodu, macicy, pochwy - 1 godz.

12. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego psa i kocura - preparaty mokre i histologiczne jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia, gruczołów płciowych dodatkowych - 1 godz.

13. Budowa makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego kury i koguta - 1 godz.

14. Błony płodowe. Łożysko ssaków - 1 godz.

15. Gruczoły mlekowe ssaków - 1 godz.

Literatura:

Literatura : Bielańska - Osuchowska Z., Embriologia zwierząt, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

Bielańska ? Osuchowska Z., 2004. Zarys organogenezy. Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa.

K?nig H.E., Liebech H-G., 2008. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka. Poznań.

Kobryń H., Kobryńczuk F., 2004. Anatomia zwierząt tom III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., 2001. Anatomia zwierząt tom I., Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Świeżyński K.,2001. Anatomia zwierząt tom II, Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa.

Kuryszko J., Zarzycki J., 2000. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa.

Zarzycki J., Histologia zwierząt domowych i człowieka PWRiL, Warszawa.

Strzeżek J., Krzymowski T., (red.). 2007. Biologia rozrodu zwierząt Tom I i II, Wyd. Uniw. Warm-Maz.,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi scharakteryzować przebieg procesów podziału i wzrostu komórek płciowych

Objaśnia zmiany zachodzące w budowie i funkcji narządów płciowych w cyklu płciowym

Posiada podstawową wiedze o rozwoju płodowym i pozapłodowym wybranych kręgowców

Umiejętności

Dysponując wiedza o budowie i strukturze układów rozrodczych domowych i laboratoryjnych kręgowców.

Dobierać podstawowe biotechniki rozrodu wybranych kręgowców.

Potrafi rozpoznać gatunek i opisać makroskopowe i mikroskopowe zmiany funkcjonalne zachodzące w układach rozrodczych kręgowców.

Znać podstawowe biotechniki wykorzystywane w komercyjnym chowie ważniejszych gatunkach fermowych i amatorskich.

Kompetencje społeczne Wykazuje aktywną postawę w zakresie poszerzania swojej zdobytej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania organizmów zwierzęcych

Jest otwarty na współpracę zespołową i odpowiedzialny za wyniki własnej pracy Jest świadomy możliwego zagrożenia podczas prowadzenia badań i potrafi zastosować środki zabezpieczające zespół

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.